A A A A A

Лош характер: [Предателство]


Матей 27:3-4
[3] Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че [Исус] бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:[4] Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.

Матей 6:14-15
[14] Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.[15] Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.

Марко 11:25
И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.

Матей 7:12
И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е[ същината на] закона и пророците.

Евреи 4:15
Защото нямаме [такъв] първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а [имаме Един], Който е бил във всичко изкушен като [нас], но пак без грях.

Битие 12:3
Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914