A A A A A

Допълнителен: [Мерзост]


Данаил 11:31
И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната [жертва], и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

Данаил 12:11
И от времето, когато се премахне всегдашната [жертва], и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.

Второзаконие 22:5
Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.

Второзаконие 23:18
Срещу никакъв обрек да не принасяш заплата от блудница нито цена от мъжеложник {Еврейски: куче[, име дадено на мъжеложник.]} в дома на Господа твоя Бог, защото тия и двете са мерзост на Господа твоя Бог.

Второзаконие 24:4
то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.

Исая 1:13
Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, [Тоже] и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с {Еврейски: И.} тържественото събрание.

Левит 7:18
И ако се изяде нещо от месото на примирителната жертва на третия ден, то оня, който я принася, не ще бъде приет, нито ще му се счете жертвата; отвратителна ще бъде; и оня човек, който би ял от нея, да носи беззаконието си.

Левит 18:22
С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

Притчи 11:1
Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

Притчи 11:20
Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.

Притчи 12:22
Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

Притчи 15:8
Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.

Притчи 15:26
Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.

Притчи 16:5
Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, [Даже] ръка с ръка [да се съедини, пак] той няма да остане ненаказан.

Притчи 17:15
Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния. И двамата са мерзост за Господа.

Притчи 20:10
Различни грамове и различни мерки, И двете са мерзост Господу.

Притчи 20:23
Различни грамове са мерзост за Господа, И неверните везни не са добри.

Притчи 28:9
Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.

Откровение 21:27
И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.

Марко 13:14
"The time will come when you will see the sacrilegious object that causes desecration standing where it should not be"--reader, pay attention! "Then those in Judea must flee to the hills.

Матей 24:15
"The time will come when you will see what Daniel the prophet spoke about: the sacrilegious object that causes desecration standing in the Holy Place"--reader, pay attention!

Римляни 1:26-27
[26] That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other.[27] And the men, instead of having normal sexual relationships with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men and, as a result, suffered within themselves the penalty they so richly deserved.

Левит 20:12-13
[12] If a man has intercourse with his daughter-in-law, both must be put to death. They have acted contrary to nature and are guilty of a capital offense.[13] "The penalty for homosexual acts is death to both parties. They have committed a detestable act and are guilty of a capital offense.

Притчи 6:16-20
[16] There are six things the LORD hates--no, seven things he detests:[17] haughty eyes, a lying tongue, hands that kill the innocent,[18] a heart that plots evil, feet that race to do wrong,[19] a false witness who pours out lies, a person who sows discord among brothers.[20] My son, obey your father's commands, and don't neglect your mother's teaching.

New Living Translation (NLT)
Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved.