A A A A A

Потайности: [Съдба]


Еклесиаст 6:10
Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името; И известно е, че оня, [чието име] е Човек, Не може да се състезава с по-силния от него.

Авакум 2:3
Защото видението се отнася към едно определено [бъдеще] време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

Исая 46:10
Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно;

Исая 55:11
Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

Еремия 1:5
Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.

Еремия 17:10
Аз, Господ, изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му.

Йоан 16:33
Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.

Числа 23:19
Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?

Притчи 16:3
Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите намерения.

Притчи 19:20-24
[20] Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.[21] Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.[22] Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.[23] Страхът от Господа спомага към живот; Който [го има] ще си ляга наситен и не ще срещне зло.[24] Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.

Псалми 37:37
Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек [ще има] потомство;

Псалми 138:8
Господ ще извърши това, което [е потребно] за мене. Господи, понеже милостта Ти [трае] до века, Не оставяй делата на Своите ръце.

Откровение 20:12
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и [едни] книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е [книгата] на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

Римляни 12:2
И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

Римляни 8:28-29
[28] Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според [Неговото] намерение.[29] Защото, които предузна, тях и предопредели [да бъдат] съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

Ефесяни 2:8-9
[8] Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;[9] не чрез дела, за да се не похвали никой.

1 Петрово 2:8-9
[8] и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.[9] Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:

1 Коринтяни 2:7-9
[7] но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.[8] Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.[9] А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".

Еремия 29:11-14
[11] Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.[12] Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам.[13] И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.[14] И вие ще Ме намерите, казва Господ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва Господ; и ще ви върна на мястото от гдето ви направих да бъдете закарани пленници.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940