A A A A A

Потайности: [Извънземни]


Колосяни 1:16
понеже чрез Него бе създадено всичко, [което е] на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Второзаконие 4:19
и да не би, като подигаш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе.

Второзаконие 17:3
и отиде та послужи на други богове и им се поклони, - на слънцето, или на луната, или какво да било от небесното множество, - нещо което съм запретил,

Ефесяни 2:19
Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и [членове] на Божието семейство;

Ефесяни 6:12
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места].

Изход 12:49
Един закон ще има за туземеца и за чужденеца, който е пришелец между вас.

Изход 22:21
Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.

Изход 23:9
И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете що има на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

Езекил 1:4-7
[4] Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него [се виждаше] нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня.[5] Отсред него [се виждаше] и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие.[6] Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.[7] Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.

Битие 1:26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Битие 2:1
Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.

Евреи 11:13
Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили [изпълнението на] обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята.

Евреи 13:2
Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.

Исая 13:5
Те идат от далечна страна, От небесните краища, Дори Господ и оръжията на негодуванието Му, За да погуби цялата земя.

Исая 45:12
Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество.

Исая 60:8
Кои са тия, които летят като облаци, И като гълъби към прозорците си?

Левит 24:22
Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.

Неемия 9:6
Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата, и цялото им множество, земята и всичко що е на нея, моретата и всичко що е в тях, и Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнства.

Псалми 97:6
Небесата възвестяват правдата Му; И всичките племена виждат славата Му

1 Петрово 2:11
Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци [на света], да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

Деяния 19:35
Тогава [градският] писар, като въдвори тишина между народа, каза: Ефесяни, кой е оня човек, който не знае, че град Ефес е пазач на капището на великата Диана и на падналия от Юпитера [идол?]

Откровение 12:12
Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

Откровение 13:1
И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.

Амос 9:2-3
[2] Ако изкопаят до ада, И от там ръката Ми ще ги изтръгне; И ако се изкачат на небето, От там ще ги сваля;[3] Ако се скрият на връх Кармил, Ще ги издиря и ще ги взема от там; И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини, Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;

Левит 19:33-34
[33] Когато някой чужденец се засели при тебе в земята ви, да му не правите зло;[34] чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш туземец, и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

Откровение 9:7-11
[7] И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им [имаше] като корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица.[8] А те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв.[9] При това, имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой.[10] Имаха и опашки подобни на скорпиини, и жила; а в опашките си имаха сила да повреждат човеците пет месеца[11] Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион.

Битие 6:1-22
[1] Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,[2] Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.[3] И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.[4] В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.[5] И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,[6] разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.[7] И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, - понеже се разкаях, че ги създадох.[8] А Ной придоби Господното благоволение.[9] Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.[10] И Ной роди три сина: Сима, Хама и Яфета.[11] И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.[12] И Бог видя земята; и, ето, [тя] бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.[13] И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.[14] Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола.[15] Направи го така: дължината на ковчега [да бъде] триста лакти, широчината му петдесет лакти, а височината му тридесет лакти.[16] Прозорец направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрана; направи го с долен, среден и горен етаж.[17] И, ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко що се намира на земята ще измре.[18] Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе.[19] И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат.[20] От птиците според вида им, от добитъка според вида му, и от всички земни животни според вида им, по две от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота.[21] А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и събери я при себе си, та да послужи за храна на тебе и на тях.[22] И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог; така стори.

Езекил 1:1-28
[1] В тридесетата година, четвъртия [месец], на петия [ден] от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения.[2] На петия [ден] от месеца в тая година, [която бе] петата от пленяването на цар Иоахина,[3] Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху него.[4] Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него [се виждаше] нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня.[5] Отсред него [се виждаше] и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие.[6] Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.[7] Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.[8] И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха [така]:[9] крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си.[10] А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице.[11] И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две [крила] на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им,[12] И вървяха всяко на право пред себе си; гдето се носеше духът, [там] вървяха; като вървяха не се обръщаха.[13] А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между живите същества; огънят беше светъл, и светкавица изскачаше из огъня.[14] И живите същества блещукаха наглед като светкавица.[15] А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица.[16] Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело.[17] Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха.[18] А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи.[19] И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха.[20] Гдето имаше да иде духът, [там] вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и колелата се издигаха край тях; защото духът на [всяко от] живите същества [беше и] в колелата [му].[21] Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на [всяко от] живите същества беше [и] в колелата му.[22] А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им.[23] А под простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; всяко [същество] имаше две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам.[24] И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж, като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си.[25] И глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си.[26] И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, на глед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие на глед като човек [седящ] на него на високо.[27] И видях нещо на глед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън обиколен със сияние.[28] Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940