A A A A A

Математически знаци: [Номер 10]


3 Царе 7:23
Направи още и леяното море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

Числа 11:11
Моисей рече на Господа: Защо си оскърбил слугата Си? и защо не съм придобил Твоето благоволение, та си турил върху мене товара на всички тия люде?

Второзаконие 1:11
(Господ Бог на бащите ви да ви умножи хиляда пъти повече отколкото сте сега, и да ви благослови според както ви е обещал!)

Левит 20:13
Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

1 Коринтяни 6:9-11
[9] Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,[10] нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.[11] И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си [от такива неща], но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

1 Коринтяни 10:13
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

Римляни 1:20
Понеже от създанието на [света] това, което е невидимо у Него, [сиреч] вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, [човеците] остават без извинение.

Филипяни 4:19
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

Псалми 55:22
Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре; Никога не ще допусне да се поклати праведният.

2 Тимотей 3:16
Всичкото писание [е] боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

Лука 23:34
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за [тях].

Битие 1:31
И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Псалми 104:9
Положил си предел [на водите], за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.

Битие 6:12
И Бог видя земята; и, ето, [тя] бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.

Битие 7:20
Петнадесет лакти по-горе [от тях] се издигнаха водите, та планините се покриха.

Битие 8:5-9
[5] Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.[6] После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил;[7] и изпрати гарван, който, като излезе, отиваше насам натам додето пресъхнаха водите на земята.[8] Тогава изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.[9] Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе [още] по лицето на цялата земя. И той простря ръка та го взе, и внесе го при себе си в ковчега.

Битие 9:11
Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

Второзаконие 11:11
Но земята, към която преминавате да я притежавате, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето,

Лука 11:11
И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или [ако му поиска] риба, наместо риба, ще му даде змия?

Числа 1:11
от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;

Исус Навиев 1:11
Преминете през сред стана и заповядайте на людете, казвайки: Пригответе си храна [за път], защото след три дена ще минете през тоя Иордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да притежавате.

1 Коринтяни 6:9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

Йоан 1:8
Не беше той светлината, но [дойде] да свидетелствува за светлината.

Числа 10:29
В това време Моисей каза на Овава, син на мадиамеца Рагуил, Моисеевия тъст: Ние отиваме на онова място, на което рече Господ: Ще ви го дам. Ела заедно с нас, и ще ти сторим добро; защото Господ е обещал добро на Израиля.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940