A A A A A

Жизнен: [Рожден Ден]


Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Еремия 29:11
Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Йоан 16:21
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата [си] поради радостта, че се е родил човек на света.

Притчи 9:11
Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се притурят години на живот.

Псалми 16:11
Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.

Псалми 20:4
Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всяко твое намерение!

Псалми 27:4-7
[4] Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, - Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да [Го] диря в храма Му.[5] Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, Ще ме издигне на канара.[6] И сега главата ми ще се издигне Над неприятелите ми, които ме окръжават; И ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, Ще пея, да! ще славословя Господа.[7] Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; Смили се тоже за мене, и отговори ми.

Псалми 90:12
Научи [ни] така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.

Псалми 91:11
Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.

Псалми 91:16
Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

Псалми 118:24
Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.

Софоний 3:17
Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси; Ще се развесели за тебе с радост, Ще се успокои в любовта Си, Ще се весели за тебе с песни.

Псалми 37:4-5
[4] Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.[5] Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши [очакването ти;]

Плач Еремиев 3:22-23
[22] Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му.[23] Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята вярност.

Числа 6:24-26
[24] Господ да те благослови и да те опази![25] Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост![26] Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Псалми 139:1-24
[1] (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си [ме].[2] Ти познаваш сядането ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,[3] Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.[4] Защото [докато] думата не е [още] на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.[5] Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.[6] [Това] знание е пречудно за мене; Високо е; не мога [да го стигна].[7] Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?[8] Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.[9] [Ако] взема крилата на зората [И] се заселя в най-далечните краища на морето,[10] И там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.[11] Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще [стане на] нощ,[12] То и самата тъмнина не укрива [нищо] от Тебе, А нощта свети като деня; [За Тебе] тъмнината и светлината са безразлични.[13] Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.[14] Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае [това].[15] Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната [ми] форма.[16] Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките [ми] определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.[17] И колко скъпоценни за мене са [тия] Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им![18] [Ако бих поискал] да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе.[19] Непременно ще поразиш нечестивите, Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.[20] Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат [против Тебе] заради суета.[21] Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?[22] Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам.[23] Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;[24] И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940