A A A A A

Жизнен: [Остаряване]


1 Тимотей 5:8
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

2 Коринтяни 4:16
Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

Второзаконие 32:7
Спомни си предишните дни, Смисли годините на много поколения; Попитай баща си, и той ще ти извести, - Старците си, и те ще ти кажат.

Второзаконие 34:7
Моисей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не се помрачиха, нито силата му намаля.

Еклесиаст 7:10
Да не речеш: Коя е причината Дето предишните дни бяха по-добри от сегашните? Защото не питаш разумно за това.

Изход 20:12
Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.

Битие 6:3
И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.

Битие 25:8
И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит [от дни]; и прибра се при людете си.

Исая 40:29
Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.

Исая 46:4
Даже до старостта [ви Аз] съм същият, И докато побелеете Аз ще [ви] нося Аз [ви] направих, и Аз ще [ви] държа, Да! Аз ще [ви] нося и избавя.

Йов 5:26
В дълбока старост ще дойдеш на гроба си, Както се събира житен сноп на времето си.

Йов 12:12-20
[12] Мъдростта е у белокосите, [казвате вие], И разумът в дългия живот.[13] А у [Бога] е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум.[14] Ето, Той събаря, и не се съгражда вече; Затваря човека, и не му се отваря.[15] Ето, задържа водите, и пресъхват; Пуща ги пак, и изравят земята.[16] У Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.[17] Закарва съветниците ограбени, И прави съдиите глупави.[18] Разпасва пояса на царете, И опасва кръста им с въже.[19] Закарва първенците ограбени И поваля силните.[20] Отнема думата от ползуващите се с доверие, И взема ума на старейшините.

Йов 32:7
Аз рекох: Дните нека говорят, И многото години нека учат мъдрост.

Иоил 2:28
И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;

Левит 19:32
Пред белокосия да ставаш, и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.

Филимон 1:9
пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,

Псалми 71:9
Не ме отхвърляй във време на старостта [ми;] Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

Псалми 71:18
Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата Ти на [идещия] род, Твоята мощ на всичките бъдещи [поколения].

Псалми 73:26
Чезне плътта ми и сърцето ми; [Но] Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

Псалми 90:10-12
[10] Дните на живота ни са естествено седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме.[11] Кой знае силата на гнева Ти И на негодуванието Ти според дължимия на Тебе страх?[12] Научи [ни] така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.

Псалми 91:16
Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

Притчи 17:6
Чада на чада са венец на старците, И бащите са слава на чадата им.

Притчи 20:29
Славата на младите е силата им, И украшението на старците са белите [им] коси.

Притчи 23:22
Слушай баща си, който те е родил, И не презирай майка си, когато остарее.

Псалми 37:35
Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;

1 Летописи 29:28
И умря в честита старост, сит от дни, богатство и слава; и вместо него се възцари син му Соломон.

3 Царе 3:14
И ако ходиш в Моите пътища, и пазиш повеленията Ми и заповедите Ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти.

Псалми 103:5
[Който] насища с блага душата ти, [Тъй щото] младостта ти се подновява като на орел.

Тит 2:3
също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

1 Тимотей 5:1-2
[1] Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,[2] старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота.

Псалми 71:8-9
[8] Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене Тебе.[9] Не ме отхвърляй във време на старостта [ми;] Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

Филипяни 3:20-21
[20] Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,[21] Който ще преобрази нашето унищожено тяло, [за да стане] съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

Исая 46:3-4
[3] Слушайте Ме, доме Яковов, И всички останали от Израилевия дом, Който съм носил още от утробата, И съм държал още от рождението.[4] Даже до старостта [ви Аз] съм същият, И докато побелеете Аз ще [ви] нося Аз [ви] направих, и Аз ще [ви] държа, Да! Аз ще [ви] нося и избавя.

Псалми 92:12-15
[12] Праведният ще цъфти като палма, Ще расте като кедър в Ливан;[13] Насадени в дома Господен Ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.[14] Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, Ще бъдат сочни и зелени;[15] За да възвестят, че е праведен Господ, Моята канара, у Когото няма неправда.

Еклесиаст 12:1-7
[1] И помни Създателя си в дните на младостта си, Преди да дойдат дните на злото, И стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях, -[2] Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, И да се върнат облаците подир дъжда;[3] Когато стражите на къщата ще треперят, И силните мъже ще се прегърбят, И ония, които мелят, ще престанат защото намаляха, И на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни;[4] [Когато] вратите ще се затворят при пътя, Като ослабне гласът на мелницата; И при гласа на птицата ще стане [човек], И всичките звукове на песента ще ослабнат;[5] Още когато ще се боят от [всичко], що е високо, И ще треперят в пътя; Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне; Защото човек отива във вечния си дом, И жалеещите обикалят улиците, -[6] Преди да се скъса сребърната верижка и да се счупи златната чаша, Или се строши стомната при извора, Или се счупи колелото над кладенеца,[7] И се върне пръстта в земята както е била, И духът се върне при Бога, Който го е дал.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940