A A A A A

Добър характер: [Въздържане]


2 Коринтяни 12:21
да не би, когато дойда пак да ме смири моят Бог между вас, и да оплача мнозина, които отнапред са съгрешили, и [не] са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предавали.

2 Тимотей 2:22
Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.

Деяния 15:20
но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез [ядене] удавено и кръв.

Колосяни 3:5
Затова умъртвете [природните] си части, които [действуват] за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;

Ефесяни 5:3
А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;

Галатяни 5:19
А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

1 Коринтяни 6:18-19
[18] Бягайте от блудодеянието. Всеки [друг] грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.[19] Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

1 Коринтяни 7:2
Но, за [да се избягват] блудодеянията, нека всеки [мъж] има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.

1 Коринтяни 10:13
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

1 Петрово 2:11
Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци [на света], да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

Евреи 13:4
Женитбата [нека бъде] на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

Юда 1:7
както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци, са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън.

Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Притчи 31:30
Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

Римляни 12:1
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, [като] ваше духовно служение.

Римляни 13:13
Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.

1 Солунци 4:3-4
[3] Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;[4] да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,

Галатяни 5:19-21
[19] А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,[20] идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,[21] зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Битие 39:7-10
[7] И след време, жената на господаря му хвърли очи на Иосифа и му рече: Легни с мене.[8] Но той отказа и рече на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко що има;[9] в тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?[10] И при все, че тя говореше на Иосифа всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940