A A A A A

Църква: [Църковно преследване]


Деяния 8:1
А Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Ерусалим; и те всички с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи.

Матей 5:44
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

2 Тимотей 3:12
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

Йоан 15:20
Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

Откровение 2:10
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

Римляни 8:35
Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?

Матей 5:11
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

Римляни 12:14
Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.

Йоан 5:16
И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.

Матей 5:10-12
[10] Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.[11] Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;[12] радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

2 Коринтяни 12:10
Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

Деяния 13:50
А юдеите подбудиха набожните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонение против Павла и Варнава, изпъдиха ги из пределите си.

Деяния 7:52
Кого от пророците не гониха бащите ви? а още и избиха ония, които предизвестиха за дохождането на Този Праведник, на Когото вие сега станахте предатели и убийци, -

Марко 4:17
нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват.

Галатяни 4:29
Но, както тогава роденият, по плът гонеше [родения] по Дух, така е и сега.

Марко 10:30
и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

Матей 13:21
корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява.

Деяния 22:4
и гонех до смърт, [последователите на] тоя път, като връзвах и предавах на затвор и мъже и жени;

Матей 5:10
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Галатяни 6:12
Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския [живот], те ви заставят да се обрязвате; [те търсят] само да не бъдат гонени за Христовия кръст.

Лука 21:12
А преди [да стане] всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.

Марко 10:29-30
[29] Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието,[30] и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

Римляни 8:35-37
[35] Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?[36] ([защото], както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане").[37] Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

Деяния 11:19-21
[19] Между това, разпръснатите от гонението, което стана по [убиването] на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите.[20] Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса.[21] Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.

Деяния 9:4-5
[4] И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?[5] А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той [отговори]: Аз съм Исус, Когото ти гониш.

Галатяни 5:11
И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? [защото] тогава съблазънта на кръста би се махнала.

Матей 10:23
А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

Матей 5:12
радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

1 Тимотей 1:13
при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие;

Матей 5:11-12
[11] Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;[12] радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Лука 11:49
Затова и Божията премъдрост рече: Ще им пращам пророци и апостоли и [едни] от тях ще убият и изгонят;

1 Солунци 3:3-4
[3] та да се не колебае никой от тия скърби; защото вие знаете, че на това сме определени.[4] Защото, когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете.

Евреи 11:36-38
[36] Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници;[37] с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания;[38] те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята,

Йоан 15:20-21
[20] Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.[21] Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

Матей 10:21-23
[21] Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.[22] Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.[23] А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

Матей 24:8-10
[8] Но всичко това ще бъде[ само] начало на страдания,[9] Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.[10] И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

Лука 21:12-19
[12] А преди [да стане] всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.[13] Това ще ви служи за свидетелство.[14] И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;[15] защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.[16] И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.[17] И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.[18] Но и косъм от главата ви няма да загине.[19] Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.

1 Коринтяни 4:8-13
[8] Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате [и то] без нас. И дано царувате, та ние заедно с вас да царуваме;[9] защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци;[10] ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени.[11] Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,[12] трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;[13] като ни злословят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.

Евреи 10:32-34
[32] Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,[33] кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.[34] Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

Евреи 11:33-38
[33] които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове,[34] угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.[35] Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени.[36] Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници;[37] с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания;[38] те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята,

Деяния 12:1-19
[1] Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата.[2] Уби с меч Иоановия брат Якова;[3] и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра. [Това] беше [през] дните на безквасните хлябове.[4] И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата.[5] И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.[6] И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.[7] И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.[8] И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.[9] И [Петър] излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.[10] А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха [през нея], изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.[11] И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.[12] И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Иоана, чието презиме бе Марко, гдето бяха събрани мнозина да се молят.[13] И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша [кой е].[14] И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.[15] А те й рекоха: Ти си луда. Но тя настояваше, че [това що им казва] е вярно. Тогава те думаха: Това е неговият ангел.[16] А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха, видяха го и се смаяха.[17] А той им помаха с ръка да мълчат, и им разказа, как го изведе Господ из тъмницата. И като им каза: Явете това на Якова и на братята, излезе та отиде на друго място.[18] А като се съмна, стана не малко смущение между войниците - какво стана Петър.[19] А Ирод, като го потърси и не го намери, изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея в Кесария, и там живееше.

Деяния 9:1-14
[1] А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника.[2] и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.[3] И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.[4] И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?[5] А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той [отговори]: Аз съм Исус, Когото ти гониш.[6] Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш.[7] А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.[8] И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск.[9] И [прекара] три дни без да види и, не яде, нито пи.[10] А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи.[11] И Господ му [рече:] Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;[12] и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.[13] Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим.[14] И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.

Галатяни 1:13
Защото сте чули за някогашната моя обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах.

Откровение 2:8-10
[8] До ангела на смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя.[9] Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.[10] Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

Деяния 26:9-11
[9] И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исуса Назарянина;[10] което и върших в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях.[11] И като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове.

1 Коринтяни 4:12
трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;

Деяния 12:1
Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата.

Филипяни 3:6
по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940