A A A A A

Допълнителен: [Изобилие]


1 Тимотей 5:8
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

2 Коринтяни 9:8
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,

Второзаконие 29:12
et täna sind ülendada enesele rahvaks ja et olla sulle Jumalaks, nagu ta sulle on öelnud ja nagu ta su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile on vandega tõotanud.

Ефесяни 3:20
Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,

Изход 34:6
Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: 'Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,

Яков 1:17
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.

Йоан 10:10
Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Лука 6:38
Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.'

Лука 6:45
Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda.

Матей 6:33
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Филипяни 4:19
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

Притчи 3:5-10
[5] Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele![6] Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks![7] Ära ole iseenese silmis tark! Karda Issandat ja tagane kurjast![8] See on su ihule terviseks ja luudele-liikmetele kosutuseks.[9] Austa Issandat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,[10] siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle!

Псалми 23:5
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.

Псалми 36:8
Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.

Псалми 37:11
Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust.

Псалми 65:11
kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku. Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu.

Псалми 72:16
Viljarohkus on maa peal, mägede harjadel kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets, ja linna elanikke tärkab otsekui maast rohtu.

Римляни 15:13
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

Псалми 66:8-12
[8] Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus![9] Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.[10] Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud, sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse.[11] Sa vedasid meid võrku, sa panid vaotise meie niuetele.[12] Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me sattusime tulle ja vette. Kuid sina viisid meid välja küllusesse.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739