A A A A A

Грахі: [Аборт]


1 Карынфянаў 1:27
але Бог выбраў буянае сьвету, каб пасароміць мудрых, і нямоглае сьвету выбраў Бог, каб пасароміць моцнае;

Другі Закон 24:16
Бацькі не павінны карацца за дзяцей сьмерцю, і дзеці не павінны карацца сьмерцю за бацькоў; кожны павінен карацца сьмерцю за сваё злачынства.

Другі Закон 30:19
У сьведкі перад вамі заклікаю сёньня неба і зямлю: жыцьцё і сьмерць прапанаваў я табе, дабраславеньне і пракляцьце. Выберы жыцьцё, каб жыў ты і нашчадкі твае,

Галатаў 1:15
Калі ж Бог, выбраўшы мяне ад улоньня маці маёй і заклікаўшы мілатою Сваёю,

Ісайя 43:25
Я, Я Сам згладжваю злачынствы твае дзеля Сябе Самога і грахоў тваіх не ўзгадаю.

Ісайя 44:24
Так кажа Гасподзь, Які адкупіў цябе і ўзгадаваў цябе ад нутра мацерынага: Я — Гасподзь, Які стварыў усё, адзін раскінуў нябёсы і Сваёю сілаю разаслаў зямлю,

Эфесянаў 1:7
у Якім мы маем адкупленьне Крывёю Ягонай, дараваньне грахоў, паводле багацьця мілаты Ягонай,

Выхад 4:11
Гасподзь сказаў: хто даў вусны чалавеку? хто робіць нямым, альбо глухім, альбо відушчым, альбо сьляпым? ці ня Я Гасподзь?

Ісайя 64:8
Але сёньня, Госпадзе, Ты — Айцец наш; мы — гліна, а Ты — стваральнік наш, і ўсе мы — творы рукі Тваёй.

Ярэмія 1:5
раней чым Я ўтварыў цябе ў чэраве, Я ўведаў цябе, і раней чым ты выйшаў з нутробы, Я асьвяціў цябе: прарокам народам паставіў цябе.

Псалмы 100:3
Не пакладу перад вачыма маімі непатрэбнае рэчы; дзею злачынную я ненавіджу; ня прыстане яна да мяне.

Псалмы ๑๒๗:๓
Жонка твая, як лаза плодная, у доме тваім; сыны твае, як аліўнае гольле, вакол трапезы тваёй:

Лука ๒:๖-๗
[๖] เมื่อ เขา ทั้ง สอง ยัง อยู่ ที่ นั่น ก็ ถึง เวลา ที่มา รี ย์จะ ประสูติ บุตร[๗] นาง จึง ประสูติ บุตร ชาย หัวปี เอา ผ้าอ้อม พัน และ วาง ไว้ ใน ราง หญ้า เพราะว่า ไม่ มี ที่ ว่าง ให้ เขา ใน โรงแรม

Эфесянаў ๑:๓-๔
[๓] พระ ประสงค์ นิรันดร์ของ พระเจ้า ที่ มี ต่อ คริสเตียน จง ถวาย สรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระ บิดา แห่ง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา ผู้ทรง โปรด ประทาน พระ พร ฝ่าย วิญญาณ แก่ เรา ทุกๆ ประการ ใน สวร ร ค สถาน โดย พระ คริสต์[๔] ใน พระ เยซู คริสต์ นั้น พระองค์ ได้ ทรง เลือก เรา ไว้ ตั้งแต่ ก่อน ที่ จะ ทรง เริ่ม สร้าง โลก เพื่อ เรา จะ บริสุทธิ์ และ ปราศจาก ตำหนิ ต่อ พระ พักตร์ ของ พระองค์ ด้วย ความ รัก

1 Карынфянаў ๖:๑๙-๒๐
[๑๙] ร่างกาย ของ คริสเตียน เป็น วิหาร ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ท่าน ไม่ รู้ หรือ ว่า ร่างกาย ของ ท่าน เป็น วิหาร ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง สถิต อยู่ ใน ท่าน ซึ่ง ท่าน ได้ รับ จาก พระเจ้า ท่าน ไม่ ใช่ เจ้าของ ตัว ท่าน เอง[๒๐] พระเจ้า ได้ ทรง ซื้อ ท่าน ไว้ แล้ว ตาม ราคา เหตุ ฉะนั้น ท่าน จง ถวาย พระ เกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วย ร่างกาย ของ ท่าน และ ด้วย จิต วิญญาณ ของ ท่าน ซึ่ง เป็น ของ พระเจ้า

Ісайя ๔๕:๙-๑๑
[๙] วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ขืน สู้ กับ ผู้ สร้าง ของ เขา จง ให้ หม้อ ดิน สู้ กับ บรรดา ช่าง ปั้น หม้อ แห่ง แผ่นดิน โลก ดิน เหนียว จะ พูด กับ ผู้ ที่ ปั้น มัน หรือ ว่า " ท่าน กำลัง ทำ อะไร " หรือ ผล งาน ของ ท่าน จะ ว่า " ท่าน ไร้ มือ "[๑๐] วิบัติ แก่ ผู้ ที่ พูด กับ บิดา ว่า " ท่าน ให้ เกิด อะไร " หรือ กับ ผู้หญิง ว่า " เธอ คลอด อะไร "[๑๑] พระ เยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิ์ แห่ง อิส ราเอล ผู้ สร้าง ของ เขา ตรัส ดังนี้ ว่า " เจ้า ถาม เรา ถึง สิ่ง ที่ จะ เกิด มี มา ถึง ลูก หลาน ของ เรา และ ถึง การ งาน แห่ง มือ ของ เรา เจ้า สั่ง เรา เชียว

Выхад ๒๑:๒๒-๒๕
[๒๒] ถ้า มี ผู้ชาย ตี กัน แล้ว บังเอิญ ไป ถูก ผู้หญิง มี ครรภ์ ทำให้ แท้ง ลูก แต่ หญิง นั้น ไม่ เป็นอัน ต ราย ต้อง ปรับ ผู้ นั้น ตาม แต่ สามี ของ หญิง นั้น จะ เรียก ร้อง เอา จาก เขา และ เขา จะ ต้อง เสีย ตาม ที่ พวก ผู้ พิพากษา จะ ตัดสิน[๒๓] ถ้าหากว่า เป็น เหตุ ให้ เกิด อันตราย ประการ ใด ก็ ให้ วินิจฉัย ดังนี้ คือ ชีวิต แทน ชีวิต[๒๔] ตา แทน ตา ฟัน แทน ฟัน มือ แทน มือ เท้า แทน เท้า[๒๕] รอย ไหม้ แทน รอย ไหม้ แผล แทน แผล รอย ช้ำ แทน รอย ช้ำ

Псалмы ๑๓๙:๑๓-๑๖
[๑๓] เพราะ พระองค์ ทรง ปั้น ส่วน ภายใน ของ ข้าพระ องค์ พระองค์ ทรง ทอ ข้าพระ องค์ เข้า ด้วย กัน ใน ครรภ์ มารดา ของ ข้าพระ องค์[๑๔] ข้าพระ องค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ ข้าพระ องค์ ถูก สร้าง มา อย่าง แปลก ประหลาด และ น่า กลัว พระราช กิจ ของ พระองค์ มหัศจรรย์ จิตใจ ข้าพระ องค์ ทราบ เรื่อง นี้ อย่าง ดี[๑๕] เมื่อ ข้าพระ องค์ ถูก สร้าง อยู่ ใน ที่ ลับลี้ ประดิษฐ์ ขึ้น มา ณ ภายใน ที่ ลึก แห่ง โลก โครง ร่าง ของ ข้าพระ องค์ ไม่ ปิดบัง ไว้ จาก พระองค์[๑๖] พระ เนตร ของ พระองค์ ทรง เห็น ส่วนประกอบ ของ ข้าพระ องค์ ใน เมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ใน วัน ทั้งหลาย ที่ กำลัง ประกอบ ขึ้น เมื่อ ครั้ง ไม่ เกิด ขึ้น อวัยวะ ทั้งหลาย ของ ข้าพระ องค์ ก็ ทรง จารึก ไว้ ใน พระ ตำรับ ของ พระองค์

Лука ๑:๔๑-๔๔
[๔๑] ต่อ มา เมื่อ นาง เอ ลี ซา เบธได้ยิน คำ ปราศรัย ของ มา รีย์ ทารก ใน ครรภ์ ของ เขา ก็ ดิ้น และ นาง เอ ลี ซา เบธก็ ประกอบ ไป ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์[๔๒] จึง ร้อง เสียง ดัง ว่า " ท่าน ได้ รับ พร ท่ามกลาง สตรี ทั้งปวง และ ผู้ บังเกิด จาก ครรภ์ ของ ท่าน ก็ได้ รับ พระ พร ด้วย[๔๓] เป็น ไฉน ข้าพเจ้า จึง ได้ความ โปรดปราน เช่น นี้ คือ มารดา ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ ข้าพเจ้า ได้ มา หา ข้าพเจ้า[๔๔] เพราะ ดูเถิด พอ เสียง ปราศรัย ของ ท่าน เข้าหู ข้าพเจ้า ทารก ใน ครรภ์ ของ ข้าพเจ้า ก็ ดิ้น ด้วย ความ ยินดี

Выхад ๒๐:๑-๑๓
[๑] พระเจ้า ทรง ตรัส พระ บัญญัติ สิบ ประการ จาก สวรรค์ พระเจ้า ตรัส พระ วจนะ ทั้งสิ้น ต่อ ไป นี้ ว่า[๒] " เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ผู้ ได้ นำ เจ้า ออก จาก แผ่นดิน อี ยิปต์คือ จาก เรือน ทาส[๓] อย่า มี พระ อื่น ใด นอกเหนือ จาก เรา[๔] อย่า ทำ รูป เคารพ สลัก สำหรับ ตน เป็น รูป สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ซึ่ง มี อยู่ ใน ฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ง มี อยู่ ที่ แผ่นดิน เบื้อง ล่าง หรือ ซึ่ง มี อยู่ ใน น้ำ ใต้ แผ่นดิน[๕] อย่า กราบ ไหว้ หรือ ปรนนิบัติ รูป เหล่า นั้น เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษ เพราะ ความ ชั่วช้า ของ บิดา ตกทอด ไป ถึง ลูก หลาน ของ ผู้ ที่ ชัง เรา จนถึง สาม ชั่ว สี่ ชั่ว อายุ คน[๖] แต่ แสดง ความ เมตตา ต่อ คน ที่รัก เรา และ รักษา บัญญัติ ของ เรา จนถึง พัน ชั่ว อายุ คน[๗] อย่า ออก พระ นาม พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า อย่าง ไร้ ประโยชน์ เพราะ ผู้ ที่ ออก พระ นาม พระองค์ อย่าง ไร้ ประโยชน์ นั้น พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ถือว่า ไม่ มี โทษ ก็ หามิได้[๘] จง ระลึก ถึง วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริสุทธิ์[๙] จง ทำ การ งาน ทั้งสิ้น ของ เจ้า หก วัน[๑๐] แต่ วัน ที่ เจ็ด นั้น เป็น สะ บา โต ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ใน วัน นั้น อย่า กระทำ การ งาน ใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร สาว ของ เจ้า หรือ ทาส ทาสี ของ เจ้า หรือ สัตว์ ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที่ อาศัย อยู่ ใน ประตู เมือง ของ เจ้า[๑๑] เพราะ ใน หก วันพระ เยโฮ วาห์ทรง สร้าง ฟ้า และ แผ่นดิน ทะเล และ สรรพ สิ่ง ซึ่ง มี อยู่ ใน ที่ เหล่า นั้น แต่ ใน วัน ที่ เจ็ด ทรง พัก เพราะฉะนั้น พระ เยโฮ วาห์ทรง อวย พระ พร วัน สะ บา โต และ ทรง ตั้ง วัน นั้น ไว้ เป็น วัน บริสุทธิ์[๑๒] จง ให้ เกียรติ แก่ บิดา มารดา ของ เจ้า เพื่อ อายุ ของ เจ้า จะ ได้ ยืน นาน บน แผ่นดิน ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า ประทาน ให้ แก่ เจ้า[๑๓] อย่า ฆ่า คน

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?