A A A A A

La vie: [Adoptez un enfant]


1 Samuel 1:27
Haur hauxe eskatzen nion Jaunari eta eman dit eskatzen niona.

2 Corinthiens 6:18
Aita izango naiz zuentzat, eta zuek seme-alaba niretzat. Hau dio Jaun ahalguztidunak.

Deutéronome 10:18
justizia egiten die umezurtz eta alargunari, eta maite du etorkina, jatekoa eta janztekoa ematen dizkiolarik.

Osée 14:3
Itzul zaitezte Jaunarengana, egiozue otoitz honela: «Barkatu bekatu guztiak, hartzazu onez gure aitorpenaren oparia.

Ésaïe 40:31
baina Jaunarengan itxaro dutenek indarrak berritzen dituzte: arrano-hegoak hazten zaizkie, lasterka egin eta ez dira nekatzen, ibili eta ez akitzen.

Jacques 1:27
Jainko Aitaren aurrean benetan garbi eta akats gabeko erlijioa hauxe da: umezurtz eta alargunei beren premietan laguntzea eta munduko gaiztakeriarekin nork bere burua ez kutsatzea.

Jérémie 29:11
Gogoan dut zuen alde erabakia dudan egitasmoa, zuen zorionerakoa eta ez zuen zoritxarrerakoa, itxaropenez beteriko etorkizuna emango baitizuet. Hala diot nik, Jaunak.

Matthieu 25:40
Eta erregeak erantzungo die: “Benetan diotsuet: Nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten”.

Proverbes 13:12
Gauzatzen ez den itxaropenak bihotzean pena sortzen; betetzen den nahia, bizi-fruituak dituen zuhaitza.

Psaumes 82:3
Defendatu gizagaixo eta umezurtzak, egin justizia dohakabe eta behartsuei!

Psaumes 146:9
Jaunak ditu etorkinak zaintzen, umezurtz eta alargunei zutik eusten, baina gaiztoen nagusigoa iraultzen.

Psaumes 68:5-6
[5] Kanta Jainkoari, jo soinua haren omenez, presta bidea «hodei gainean zaldiz doanari». Goza Jaunarekin, haren aurrean poz-oihuka.[6] Umezurtzen aita, alargunen defendatzaile da Jainkoa bere bizileku santutik.

Proverbes 31:8-9
[8] Ireki ahoa hitz gabearen alde, zorigaiztokoen eskubidea babesteko.[9] Ireki ahoa zuzentasunez epaitzeko, dohakabe eta behartsuen eskubideak babesteko.

Jean 1:12-13
[12] Onartu zuten guztiei, ordea, berarengan sinesten dutenei, alegia, Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena eman zien.[13] Hauek ez dira giza odolekoak, ezta gizakiaren borondatez sortuak ere, Jainkoarengandik jaioak baizik.

Galates 4:4-5
[4] Baina epea bete zenean, Jainkoak bere Semea bidali zuen, emakumeagandik jaioa, legepeko egina,[5] legepean zeudenak askatzera, guk seme-alabatzakoa har genezan.

Romains 8:14-17
[14] Jainkoaren Espirituak gidatzen dituenak Jainkoaren seme-alaba dira.[15] Zuek ez duzue hartu esklabo egingo zaituzten espiritua, berriro beldurpean bizitzera eramango zaituena, alegia; zuek, seme-alaba egiten zaituzten Espiritua hartu duzue, eta Espirituaren bidez «Abba! », hau da, «Aita!», esanez hots egiten diozue Jainkoari.[16] Espiritu berberak barrutik aitortzen digu Jainkoaren seme-alaba garela;[17] eta, seme-alaba bagara, baita oinordeko ere, Jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide; zeren, nekeetan Kristoren kideko garenez gero, aintzan ere beraren kideko izango baikara.

Psaumes 10:14-18
[14] Ikusten dituzu, bai, neke eta nahigabeak, ikusi eta zeure gain hartzen. Zuregan uzten du gizagaixoak bere zoria, zu zaitu umezurtzak laguntzaile.[15] Hautsi gaiztoaren indarra, eskatu hari gaiztakeriaren kontu, ez utzi ezer aztertzeke.[16] Jauna errege da betidanik betidaino! Desager bitez sinesgabeak haren lurraldetik![17] Entzun, Jauna, errukarrien desioak, emaiezu adore, adi izan belarria haiengana,[18] umezurtz eta zapalduaren eskubideak babesteko. Ez beza gehiago beldurrik eman buztinez eginiko gizakiak!

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso