A A A A A

La vie: [Famille]


Jean 15:12-13
[12] «Hau da nire agindua: maita dezazuela elkar nik maite izan zaituztedan bezala.[13] Ez die inork maitasun handiagorik adiskideei, bere burua haien alde ematen duenak baino.

1 Timothée 5:8
Beretarrez eta etxekoez bereziki arduratzen ez den norbait baldin badago, honek bere sinesmenari uko egin dio eta sinesgabea baino okerragoa da.

Éphésiens 6:4
Gurasook, ez sumindu seme-alabak; hezi itzazue, ordea, Jaunari dagokion bezala irakatsiz eta zentzaraziz.

Proverbes 27:10
Ez baztertu zeure lagunak eta aitarenak; larri zaudenean, ez joan anaiarengana: hobe duzu hurbileko auzokoa urrutiko anaia baino.

Matthieu 12:48-50
[48] Jesusek, berriz, erantzun zion: —Nor da nire ama eta zein nire anai-arrebak?[49] Eta, bere ikasleengana eskua luzatuz, esan zuen: —Hauek ditut nik ama eta anai-arreba.[50] Izan ere, zeruko nire Aitaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama.

Matthieu 19:18-19
[18] —Zein agindu? —galdetu zion. Eta Jesusek: —Ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik,[19] ohoratu aita-amak, eta maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala.

Colossiens 3:13
Izan eraman oneko elkarrekin eta barkatu batak besteari, inork inoren aurka zerbait balu. Jaunak barkatu zizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri.

Galates 6:10
Hitz batean, egokiera dugunean, egin diezaiegun guztiei on, batez ere fedean senide ditugunei.

1 Corinthiens 15:33-34
[33] Ez zaitzatela inork engaina! Lagun txarrek ohitura onak usteldu egiten dituzte.[34] Etor zaitezte senera eta utzi bekatu egiteari, zuetako batzuek ez baitute ezagutzen Jainkoa. Zeuen lotsarako diotsuet.

Proverbes 18:24
Badira adiskideak elkar hondatzen dutenak; baita anaia baino lagun minagoak direnak ere.

Psaumes 133:1
Erromes-kanta. Davidena. Bai eder dela, bai gozo, senideak elkarturik bizitzea!

Proverbes 17:17
Adiskideak beti zaitu maite, anaia larrialditarako jaioa da.

Proverbes 22:6
Hezi hasiera-hasieratik gaztea eta zahartzaroan ere jokabide zuzena izango du.

Exode 20:12
«Ohoratu aita-amak, luzaro bizi zaitezen, Jaunak, zeure Jainkoak, ematen dizun lurraldean.

Josué 24:15
Baina Jauna zerbitzatzea ongi iruditzen ez bazaizue, aukera ezazue zein zerbitzatu: zuen arbasoek Mesopotamian zerbitzatu zituzten jainkoak ala amortarren jainkoak, orain bizi zareten herrialdeko jendearenak, alegia. Nik eta nire etxekoek Jauna zerbitzatuko dugu.

Proverbes 12:26
Zintzoak bidea erakusten dio lagun hurkoari, gaiztoak desbideratu egiten du.

Deutéronome 6:6-7
[6] Izan beti gogoan gaur ematen dizkizudan agindu guztiok;[7] irakatsi behin eta berriro zeure seme-alabei; mintzatu haietaz etxean zaudela nahiz bidean zoazela, oheratzean nahiz jaikitzean;

Ésaïe 49:15-16
[15] Ahaztu ote dezake amak bere haurtxoa edo bere sabeleko umeari errukia ukatu? Ba, amak haurra ahaztuko balu ere, nik ez zaitut ahaztuko.[16] Neure esku barruan zauzkat grabatua, zure harresiak begi aurrean ditut.

Psaumes 103:17-18
[17] Baina Jaunaren maitasunak sekulako dirau begirune diotenentzat; haren salbamen-asmoa belaunalditik belaunaldira luzatzen da[18] haren ituna gordetzen eta legeak betetzen dituztenentzat.

Proverbes 17:6
Aiton-amonen koroa ilobak dira, seme-alaben harrotasuna gurasoak.

Psaumes 127:3-5
[3] Hara, seme-alabak dituzu Jaunaren ondare, sabeleko fruitua harengandiko sari.[4] Gudariaren eskuan geziak bezala, halaxe gaztetako seme-alabak.[5] Zorionekoa geziontzia beraiekin betea duena! Ez du porrot egingo; atzera eragingo die etsaiei hiriko ateetatik.

Proverbes 17:9
Adiskidetasuna nahi duenak iraina ahazten du, behin eta berriz gogoratzen duenak laguna ere urrunarazten.

Proverbes 6:20
Seme, bete aitaren agindua eta ez baztertu amak irakatsia.

Proverbes 27:6
Fidatzekoa da laguna, zauritzen bazaitu ere; kontuz ibiltzekoa arerioa, besarkatzen zaituenean ere.

1 Corinthiens 15:33
Ez zaitzatela inork engaina! Lagun txarrek ohitura onak usteldu egiten dituzte.

Proverbes 23:24
Seme zintzoaren aita pozez betetzen da, zuhurra mundura ekarri duena alaitu egiten.

1 Rois 8:57
Izan bedi gurekin Jauna, gure Jainkoa, gure gurasoekin izan zen bezala. Ez gaitzala utz, ez baztertu;

Luc 11:13
Beraz, zuek, gaiztoak izanik, seme-alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez areago ez die zeruko zuen Aitak Espiritu Santua emango eskatzen diotenei?»

Proverbes 23:15
Ene seme, zuhur bihurtzen bazara, ni bihotz-bihotzez poztuko naiz;

Psaumes 55:12-14
[12] hiri barruan makurkeriak, zapalketa eta azpikeriaz gainezka kaleak.[13] Ez nau etsaiak iraintzen: hori jasan nezake. Ez nau gorroto didanak mespretxatzen: horrengandik gorde ninteke;[14] baizik eta zuk, nire kidekoak, nire adiskide samur eta minak, zuk nauzu mespretxatzen.

Proverbes 27:17
Burdina burdinaz zorrozten da, gizakia lagun hurkoarekin harremanetan leuntzen.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso