English
A A A A A

La vie: [Vieillissement]

1 Timothée 5:8
Beretarrez eta etxekoez bereziki arduratzen ez den norbait baldin badago, honek bere sinesmenari uko egin dio eta sinesgabea baino okerragoa da.

2 Corinthiens 4:16
Horregatik, ez dugu adorea galtzen. Gure gorputza hondatzen ari bada ere, barrutik indarberritzen ari gara egunetik egunera.

Deutéronome 32:7
Gogoratu antzinako egunak, pentsatu iraganeko urteetan; galdegin aitari eta kontatuko dizu, galdegin zaharrei eta azalduko:

Deutéronome 34:7
Ehun eta hogei urte zituen Moisesek hil zenean; ez zitzaion ikusmena ahuldu, ez zioten indarrek huts egin.

Ecclésiaste 7:10
Ez galdegin zergatik ote ziren hobeak aldi joanak oraingoak baino. Zuhurrak ez luke horrelako galderarik egingo.

Exode 20:12
«Ohoratu aita-amak, luzaro bizi zaitezen, Jaunak, zeure Jainkoak, ematen dizun lurraldean.

Genèse 6:3
Orduan, Jaunak esan zuen: «Ez diot neure bizi-arnasa betiko utziko gizakiari, haragi hutsekoa denez gero. Horregatik, ehun eta hogei urteko muga jarriko diot haren bizitzari».

Genèse 25:8
Zahartzaro luze eta betearen ondoren hil zen eta bere arbasoekin elkartu.

Ésaïe 40:29
Nekatuari indarrak berritzen dizkio, ezinduari ahalmena bihurtzen.

Ésaïe 46:4
eta zuek zahartzean ere, ni beti berbera: zuei ilea zuritzean ere, nik eutsiko dizuet. Orain arte bezala, aurrerantzean ere nik eramango zaituztet, nik eutsi eta salbatuko.

Job 5:26
Sasoi bikaina izango duzu hilobia arte, gari-balak uztaroan bezala.

Job 12:12-20
[12] adinekoek izaten dute jakinduria, urtetan aurreratuek zuhurtzia.[13] Bada, Jaunarenak dira jakinduria eta ahalmena, berarenak trebezia eta zuhurtzia.[14] «Jainkoak desegindakoa ezin inork berreraiki, preso hartu duena ezin inork askatu;[15] urei eusten badie, lehortea da; jaregiten badie, mundua suntsitzen duen uholdea.[16] Berak ditu indarra eta arrakasta, berarenak dira engainatua eta engainatzailea.[17] Boterea kentzen die kontseilariei eta burutik nahasten epaileak;[18] agintearen ezaugarriak kentzen erregeei eta loturik eramaten preso;[19] aginpidea kentzen die apaizei eta boterean finko daudenak iraultzen;[20] hizlari trebeak mututu egiten ditu eta zaharrei sena kentzen;

Job 32:7
Neure artean nioen: “Hitz egin beza adinak, irakats bezate urteek jakinduria”.

Joël 2:28
«Ondoren, neure espiritua isuriko diet gizaki guztiei. Zuen seme-alabek profetizatu egingo dute, zuen zaharrek ametsak egingo dituzte, zuen gazteek ikuskariak izango.

Lévitique 19:32
«Zutitu errespeturik handienaz zaharren aurrean; horrela erakutsiko duzue begirune diozuela zeuen Jainkoari. Neu naiz Jauna.

Philémon 1:9
nahiago dut maitasunaren izenean eskatu; nik, Paulok, jadanik zahartua eta orain, gainera, Kristo Jesusengatik kartzelan nagoen honek,

Psaumes 71:9
Ez ni baztertu zahartu naizen honetan, ez eskutik utzi indarrak ahuldu zaizkidanean.

Psaumes 71:18
Orain, zahar eta ile-zuri naizenean, ez nazazu bertan behera utz, ene Jainko, zure indarra elkarteari iragar diezaiodan, zure tenplura datorkeen edonori.

Psaumes 73:26
Gorputz eta espirituz, indargaltzen ari banaiz ere, zu zara nire adorearen euskarri, oi Jainko, zu nire betiko ondasun.

Psaumes 90:10-12
[10] Gure bizitza hirurogeita hamar urte, onenean ere laurogei: gure bizi-lehia neke eta atsekabe huts; bizitza arin doa, hegan goaz![11] Nork ezagutzen du zure haserrearen indarra? Nork dio aski beldur zure suminari?[12] Erakutsiguzu geure egunen kontua eramaten, jakinduriaren erdi-muinaz jabe gaitezen.

Psaumes 91:16
Bizitza luze eta betea emango diot eta neure salbamena gozaraziko».

Proverbes 17:6
Aiton-amonen koroa ilobak dira, seme-alaben harrotasuna gurasoak.

Proverbes 20:29
Indarra gaztearen harrotasun, ile urdinak agurearen ohore.

Proverbes 23:22
Entzun sorrarazi zintuen aitari, ez mespretxatu ama, zahartu egin dela eta.

Psaumes 37:35
Ikusi dut gaiztoa bere indarraz harropuztua, zuhaitz mardula bezala zabaldua.

1 Chroniques 29:28
Zahartzaro ona eman ondoren hil zen, urtetan aurreratua, aberastasun eta ospez betea. Haren seme Salomon izan zen hurrengo erregea.

1 Rois 3:14
Zuen aita David ibili zen bezala zu ere nire bideetan zintzo eta nire arau eta aginduak betez ibiltzen bazara, bizitza luzea emanen dizut.

Psaumes 103:5
bizitza osoan bere edertasunez nau asetzen, beti arranoa bezain gazte gordetzen.

Tite 2:3
Emakume zaharrek, ere fededunari dagokion portaera izan dezatela; ez daitezela gaizki-esaleak eta ardoari emanak izan, ongian maistra baizik,

1 Timothée 5:1-2
[1] Ez egin gogor zaharrei; eman adore aitari bezala. Mutilei, berriz, anaiei bezala.[2] Emakume zaharrei, amari bezala. Eta neskatxei, arrebei bezala, garbitasun osoz.

Psaumes 71:8-9
[8] Zure gorespenez eta ekintza ospetsuez betea nuen ahoa egun osoan.[9] Ez ni baztertu zahartu naizen honetan, ez eskutik utzi indarrak ahuldu zaizkidanean.

Philippiens 3:20-21
[20] Gu, ordea, zeruko hiritar gara eta handik itxaro dugu salbatzailea: Jesu Kristo Jauna;[21] hark antzaldatuko du gure gorputz ezerez hau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker.

Ésaïe 46:3-4
[3] «Entzun niri, Jakoben ondorengook, Israel herrian bizirik geldituok: neure gain hartuak zaituztet amaren sabeletik, neuk zaramaztet altzotik bertatik,[4] eta zuek zahartzean ere, ni beti berbera: zuei ilea zuritzean ere, nik eutsiko dizuet. Orain arte bezala, aurrerantzean ere nik eramango zaituztet, nik eutsi eta salbatuko.

Psaumes 92:12-15
[12] Gaizkileak nire kontra altxatzen direnean, etsaiak ikusi eta zera entzuten dut:[13] «Zintzoa palmondoa bezala garatuko da, Libanoko zedroa bezala haziko;[14] Jaunaren etxean landaturik, gure Jainkoaren ondoan garatuko da.[15] Zaharturik ere fruitu emango du, mardul eta heze iraungo beti,

Ecclésiaste 12:1-7
[1] Oroit hadi heure Egileaz gazte haizen bitartean, aldi txarrak etor dakizkian baino lehen; urte horiek etortzean honela esango duk: «Ez ditiat atsegin».[2] Orduan eguzkia eta egun-argia, izarrak eta ilargia ilundu egingo zaizkik, eta euria egin ondoren berriro lainotuko dik.[3] Orduan eskuak dardaraka zaizkit jarriko eta zangoak ahulduko; hortz-haginak gutxituko eta alferrik dituk izango, begiak ere ilunpetan geldituko.[4] Belarriak itxiko zaizkik, ezin izango duk aditu errotarri-hotsik, ezta entzun ere txorien kanturik. Ahotsa moteldu egingo zaik.[5] Toki goietan ibiltzeak beldurra emango dik, baita bide zelaian ibiltzeak ere. Ilea zurituko zaik ibilera baldartuko eta atsegin-grina hoztuko. Gizakia bere betiko etxerantz zihoak; jadanik hilketariak kalez kale zebiltzak.[6] Orduan, zilarrezko haria eten egingo zaik, urrezko ontzia hautsiko, pitxerra iturrian puskatuko, eta putzu gainean txirrika zartatuko.[7] Hautsa lurrera itzuliko duk, handik sortua denez. Bizi-arnasa Jainkoarengana bihurtuko duk, berak emana denez.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso