A A A A A

Église: [Fréquenter l'église]


Hébreux 10:24-25
[24] Lagun diezaiogun elkarri, maitasunean eta egintza onetan elkar gogoberotuz.[25] Ez utzi batzarrera joateari, batzuen batzuek ohi duten bezala, baizik eta adoretu elkar, eta are gehiago Jaunaren eguna hurbiltzen ari dela ikusten duzuen honetan.

Matthieu 18:20
Izan ere, nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean».

Colossiens 3:16
Bizi bedi oparo zuengan Kristoren mezua. Irakatsi eta zentzarazi elkar jakinduria osoz. Kantatu Jainkoari esker onez eta bihotzez salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak.

Éphésiens 4:11-13
[11] Bera da batzuk apostolu egin zituena, beste batzuk profeta, beste batzuk berri onaren hotsegile, beste batzuk artzain eta irakasle.[12] Horrela, gai egiten ditu fededunak beren zerbitzu-lanerako eta Kristoren gorputza hazarazteko,[13] harik eta denok elkarrekin sinesmen eta Jainkoaren Semearen ezagutza berbera izan arte, heldutasun beteko pertsona, Kristoren betetasunaren neurriko, izatera iritsi arte.

Actes 2:42
Denak apostoluen irakaspenak entzuteari eta elkarte-bizitzari emanak bizi ziren, ogi-zatitzea eta otoitza elkarrekin egiten zituztelarik.

Romains 10:17
Beraz, mezutik dator sinestea, eta mezua Kristoren berri ematea da.

Matthieu 16:18
Eta nik hau diotsut: Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza; eta herioaren indarrak ere ez du menderatuko.

Actes 9:31-32
[31] Bitarte hartan, Eliza bakean bizi zen Judea, Galilea eta Samaria guztian; Jaunarenganako leialtasunean bizi zen, eta finkatuz eta ugalduz zihoan, Espiritu Santuarengandiko adoreari esker.[32] Pedro harat-honat zebilen etengabe. Joan zen Lidako fededunak ikustera ere,

Matthieu 6:33
Ardura zaitezte, batez ere, Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia betetzeaz, eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak.

Jacques 1:22
Bete ezazue mezua, eta ez entzun bakarrik, zeuen buruak engainatuz.

2 Timothée 4:2
hots egin Jaunaren hitza, ekin garaia denean eta ez denean, eman arrazoiak, zentzarazi eta eman adore, zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz.

Matthieu 28:19-20
[19] Zoazte, bada, eta egin herri guztiak nire ikasle, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz[20] eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatsiz. Eta ni zeuekin izango nauzue egunero munduaren azkena arte».

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso