A A A A A

Mauvais Caractère: [Jalousie]


1 Corinthiens 3:3
giza grinen menpeko izaten jarraitzen baituzue. Izan ere, bekaizkeriak eta eztabaidak dituzuen bitartean, ez ote zarete giza grinen menpeko? Ez ote duzue giza irizpide hutsez jokatzen?

1 Corinthiens 10:13
Ez zaizue gainera etorri giza indarrez gainditu ezin ahalako tentaldirik; leiala da Jainkoa, eta ez du utziko zeuen indarrez gaindiko tentaldirik izan dezazuen. Aitzitik, tentaldiarekin batera indarra ere emango dizue, tentaldia garaitu ahal izateko.

1 Corinthiens 13:4
Maitasuna eraman onekoa eta bihozbera da; ez du bekaizkeriarik, ez handiusterik, ez harropuzkeriarik.

Ecclésiaste 4:4
Ikusi ditut, orobat, jendearen lan guztiak eta eginahalen emaitzak: elkarrentzako bekaizkeriaz eginak denak. Hau ere huskeria da eta haizea atzeman nahia bezalakoa.

Jacques 4:11
Senideok, ez ibili bata bestearengatik gaizki-esaka. Bere senideaz gaizki esaten edo hura epaitzen duenak Jainkoaren legeaz esaten du gaizki eta legea epaitzen du. Eta legea epaitzen baduzu, ez zara legearen betetzaile, epaile baizik.

Proverbes 14:30
Bihotz lasaia gorputzaren bizia, bekaizkeria minbiziaren parekoa.

Proverbes 27:4
Sumina ankerra da, haserrea suntsigarria; baina nork aurre egin jelosiari?

Psaumes 143:8-9
[8] Emadazu goizean goiz zeure maitasunaren berri, zuregan baitut uste on. Erakustazu jarraitu behar dudan bidea, zuregana jasoa baitut gogoa.[9] Libra nazazu, Jauna, etsaiengandik, zuregan babesten bainaiz.

Romains 12:21
Ez zaitzala gaitzak mendera, baizik eta menderatu gaitza ongiaz.

Jacques 4:2-3
[2] Zerbait irrikatu eta eskuratu ezin duzuenean, hil egiten duzue; zerbait gutiziatu eta lorrezin duzuenean, haserretu eta borroka egiten duzue. Lortzen ez baduzue, Jainkoari eskatzen ez diozuelako da.[3] Eta eskatu eta hartzen ez baduzue, gaizki eskatzen duzuelako da, zeuen grina txarrak asetzeko.

Galates 5:22-23
[22] Espirituaren fruitua, berriz, hau da: maitasuna, poza, bakea, pazientzia, bihotz ona, onginahia, leialtasuna,[23] otzantasuna, bere buruaren jabe izatea. Ez da legerik horrelakoak gaitzetsiko dituenik.

1 Pierre 2:9
Zuek, ordea, jatorri aukeratu zarete, errege-apaizgo, nazio sagaratu, Jainkoak beretzat irabazitako herri, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten Jainkoaren egintza bikainak iragar ditzazuen.

1 Corinthiens 1:27-29
[27] Aitzitik, munduak zorotzat duena aukeratu du Jainkoak jakintsuak lotsarazteko, eta munduak argaltzat duena indartsuak lotsarazteko;[28] munduak baliogabetzat eta mespretxagarritzat duena, munduaren begitan ezerez dena, aukeratu du Jainkoak, zerbait direla uste dutenak ezerezteko;[29] horrela, ez du inork Jainkoaren aurrean harrotzerik.

Philippiens 2:3
Ez egin deus ere norgehiagokeriaz edota harrokeriaz, apaltasunez baizik, besteak norbera baino hobeak direla pentsatuz;

Psaumes 37:1-3
[1] Davidena. Ez zaitez gaiztoengatik haserretu, ezta gaizkileen inbidiatan egon ere,[2] belarra bezain bizkor ihartzen baitira eta berehalaxe zimeltzen.[3] Izan konfiantza Jaunarengan eta egin on dena, zeure herrialdean bizi eta bertako aberastasunaz gozatzeko.

Jacques 3:14-16
[14] Baina, bekaizkeriaz eta norgehiagokeriaz beterik baldin bazaudete, ez harrotu eta ez ibili egiaren aurka gezurretan.[15] Hori ez da goitiko jakinduria, lurrekoa baizik, giza maila hutsekoa eta deabruarena.[16] Bekaizkeria eta norgehiagokeria diren lekuan nahasmendua eta gaiztakeri modu guztiak dira.

Cantique des Cantiques 8:6-7
[6] Ezar nazazu bihotzean zigilu bezala, besoan zigilu bezala. Herioa bezain gogorra maitasuna, Hildakoen Egoitza bezain iraunkorra maite-grina. Su eta gar da maitasuna, Jaunarengandiko sugar.[7] Uholdeak maitasuna ezin itzali, ezta ibaiek ere ito. Norbaitek maitasuna erosi nahi balu, bere ondasun guztiak emanik ere, mespretxua baizik ez luke aterako.

Jacques 4:7-8
[7] Jar zaitezte, bada, Jainkoaren menpean; egiozue aurre deabruari, eta ihes egingo du zuengandik.[8] Hurbil zaitezte Jainkoarengana, eta hurbildu egingo zaizue. Bekatariok, garbi itzazue eskuak! Garbitu bihotzak, gogo-biko zaretenok.

Galates 5:14-15
[14] Zeren lege osoa betetzen baita, agindu bakar hau betez gero: Maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala.[15] Baina elkarri hozka eta elkar irentsi beharrean bazabiltzate, azkenik elkar suntsituko duzue.

Proverbes 6:34
jelosiak sutu egingo baitu senarra eta erruki gabe jokatuko du mendeku hartzean.

Colossiens 1:11
Jainkoaren ahalmen aintzatsuak indar zaitzatela, dena jasateko eroapena eta pazientzia izan ditzazuen,

Ézéchiel 16:42
Neure sumin guztia hustuko dut zure gain; gero, zure desleialkeriak niregan sortutako jeloskortasuna aldendu egingo da zuregandik, baretu egingo naiz eta ez naiz gehiago haserretuko.

1 Timothée 3:10
Lehenik, izan bitez aztertuak eta, gero, akats gabe badira, bete bezate diakonotza-zerbitzua.

Hébreux 10:36
Iraupena behar duzue, Jainkoaren borondatea betez agintzaria eskuratzeko.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso