A A A A A

Mauvais Caractère: [La violence]


1 Pierre 3:9
Ez erantzun gaiztakeriari gaiztakeriaz, ezta irainari irainaz ere, bedeinkazioz baizik, Jainkoak bere bedeinkazioa jasotzeko deitu zaituzte eta.

1 Timothée 3:3
ez ardozale, ezta sesiozale ere, bihozbera baizik, baketsua eta ez diruzalea.

Genèse 4:7
Zuzen jokatuko bazenu, argituko litzaizuke aurpegia; baina oker zabiltzanez gero, atean duzu bekatua, gainera erortzeko zain. Hala ere, mendera dezakezu.

Hébreux 10:10
Eta behin betiko egin zuen bere gorputzaren eskaintzaren bidez, Jesu Kristok Jainkoaren nahia bete duelako izan gara gu Jainkoarentzat sagaratuak.

Osée 4:2
Madarikazioa eta gezurra, hilketa, lapurreta eta adulterioa ugari, odola odolaren gain.

Ésaïe 60:18
Ez da gehiago zure herrialdean gogorkeri hotsik entzungo, ez zure mugetan hondamendi eta triskantzarik izango; “Salbamen” deituko diezu zeure harresiei, “Gorespen” zeure ateei.

Proverbes 3:29
Ez pentsatu gaizki egiterik zurekin lasai bizi den lagunari.

Proverbes 3:31
Ez zaitez indarkeria-zalearen inbidiaz bizi, ezta haren biderik hartu ere.

Psaumes 11:5
Jaunak zintzoa du aztertzen, gaiztoa eta gogorkeria-zalea bihotzez gorrotatzen.

Psaumes 55:15
Solaskide gozo zintudan, elkarrekin joaten ginen jendartean Jainkoaren etxera.

Psaumes 72:14
Berak babestuko ditu gogorkeria eta bidegabekeriatik. Balio handia izango du haien biziak berarentzat!

Psaumes 144:1
Davidena. Bedeinkatua Jauna, nire harkaitza, eskuak gudurako, ukabilak borrokarako trebatzen dizkidana;

Romains 13:4
Jainkoaren zerbitzari baitira, zuri ongi jokatzen laguntzeko. Gaizki egiten baduzu, ordea, izan beldur, zigortzeko ahalmena ez baitute alferrik. Izan ere, Jainkoaren zerbitzari dira, justizia egin eta gaizkileak zigortzeko.

Romains 14:1
Egiezue harrera ona sinesmen heldugabekoei, iritziak direla-eta eztabaidan hasi gabe.

Tite 3:2
Ez dezatela inor irain eta ez daitezela sesiozale izan, bihozbera baizik, gizaki guztientzat otzantasunez beteak.

Marc 7:21-22
[21] Izan ere, barrutik, gizakiaren bihotzetik, ateratzen dira asmo txarrak, lizunkeria, lapurretak, hilketak,[22] adulterioak, diru-gosea, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, harrokeria, burugabekeria.

Matthieu 5:38-39
[38] «Badakizue legean agindua: Begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain.[39] Nik, berriz, hau diotsuet: Gaizkileari ez gaizki erantzun; bestela baizik, eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini beste masaila ere;

Matthieu 7:1-2
[1] «Ez gaitzetsi inor, Jainkoak ere ez zaitzaten gaitzets;[2] izan ere, zuek besteak nola epaitu, hala epaituko zaituzte Jainkoak, eta zuek zein neurriz neurtu, neurri beraz neurtuko zaituzte Jainkoak.

Genèse 9:5-6
[5] Horregatik, zuen odolaren, hau da, zuen biziaren, kontu eskatuko diet abereei, eta bere lagun hurkoaren biziaren kontu gizakiari.[6] «“Giza odola isuriko duenari giza eskuak isuriko dio berea, Jainkoak bere irudiko egin baitu gizakia.

Galates 5:19-21
[19] Giza grinetatik sortzen diren egintzak ezagunak dira: lizunkeria, zikinkeria, jokaera biziotsua,[20] idolatria, sorginkeria, etsaigoak, haserreak, bekaizkeria, gorrotoak, norgehiagokeria, alderdikeria, zatiketak,[21] ikusezina, hordikeria, sabelkeria eta horrelakoak. Eta lehen esan nizuena diotsuet berriro ere: Horrela jokatzen dutenek ez dute Jainkoaren erreinua ondare jasoko.

Matthieu 26:52-54
[52] Jesusek esan zion: «Itzuli ezpata hori bere tokira, zeren ezpataz ari dena ezpataz hilko baita.[53] Ala uste al duzu ezin diodala Aitari dei egin? Hamabi aingeru-talde eta gehiago jarriko lizkidake berehala ondoan.[54] Baina nola beteko lirateke, orduan, Liburu Santuak, honela gertatu behar duela baitiote?»

Romains 14:10-13
[10] Zergatik kondenatzen duzu, bada, zeure senidea? Eta zergatik gutxiesten? Denok agertu beharko dugu Jainkoaren auzitegian,[11] Liburu Santuak dioen bezala: Neure biziarengatik dagit zin —dio Jaunak—: Belaun oro nire aurrean makurtuko da, eta mihi orok goretsiko du Jainkoa.[12] Izan ere, guztiok eman beharko diogu Jainkoari nork bere buruaren kontu.[13] Ez dezagun, beraz, gehiago elkar kondena, baizik eta saia zaitezte senideari oztoporik edo erorbiderik ez jartzen.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso