A A A A A

Mauvais Caractère: [Vengeance]


1 Pierre 3:9
Ez erantzun gaiztakeriari gaiztakeriaz, ezta irainari irainaz ere, bedeinkazioz baizik, Jainkoak bere bedeinkazioa jasotzeko deitu zaituzte eta.

1 Thessaloniciens 5:15
Ez itzuli inori gaitzik gaitz orde eta saia zaitezte beti elkarri eta denei ongi egiten.

2 Corinthiens 13:11
Azkenik, senideok, poz zaitezte, saiatu bete-beteak izaten eta izan adore. Bizi zaitezte elkar ongi hartuz eta bakean. Eta maitasunaren eta bakearen Jainkoa zuekin izango da.

2 Thessaloniciens 1:8
sugarrez inguraturik agertuko da, Jainkoa aintzat hartu nahi ez eta Jesus gure Jaunaren berri ona onartu nahi ez dutenak zigortzera.

Deutéronome 32:35
mendekatu eta merezia emango diedan arte, Israelen etsaiek lur jo dezaten arte. Hurbil dago haien hondamendia, berandu gabe etorriko da haientzat prestaturik dagoena.

Hébreux 10:30
Ongi ezagutzen dugu hau esan zuena: Niri dagokit mendekua, neuk emango dut ordaina. Eta beste hau ere esan zuen: Jaunak epaituko du bere herria.

Lévitique 19:18
Ez hartu mendekurik, ez izan erresuminik herritarrekin. Maitatu lagun hurkoa zeuen burua bezala. Neu naiz Jauna.

Marc 11:25
Eta otoitzean ari zaretela, barkatu inoren kontra ezer baduzue, zeruko Aitak ere zeuen hutsegiteak barka diezazkizuen. (

Proverbes 10:12
Gorrotoak haserreak sortzen ditu, maitasunak akats guztiak ezkutatzen.

Proverbes 20:22
Ez esan: «Emango diot nik horri berea!» Itxaron Jaunarengan eta berak salbatuko zaitu.

Proverbes 24:29
Ez ezazu esan: «Neuri egin didana egingo diot. Nori bere egintzen arabera ordainduko diot».

Romains 12:18-19
[18] Zeuen aldetik eta ahal den neurrian, izan bakean guztiekin.[19] Ene maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura; utzi Jainkoari zigorra ematea, Liburu Santuak hau baitio: Neuri dagokit mendekua, neuk emango diot bakoitzari berak merezia. Hau dio Jaunak.

Romains 13:4
Jainkoaren zerbitzari baitira, zuri ongi jokatzen laguntzeko. Gaizki egiten baduzu, ordea, izan beldur, zigortzeko ahalmena ez baitute alferrik. Izan ere, Jainkoaren zerbitzari dira, justizia egin eta gaizkileak zigortzeko.

Matthieu 18:21-22
[21] Orduan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion: —Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? Zazpi aldiz?[22] Jesusek erantzun zion: —Zazpi aldiz ez, zazpi milatan zazpi aldiz.

Psaumes 94:1-2
[1] Jauna, Jainko mendekatzaile! Ager zaitez, oi Jainko mendekatzaile![2] Altxa, munduaren epaile hori, emaiezu harroei merezi dutena!

Matthieu 5:38-39
[38] «Badakizue legean agindua: Begia begiaren ordain, hortza hortzaren ordain.[39] Nik, berriz, hau diotsuet: Gaizkileari ez gaizki erantzun; bestela baizik, eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini beste masaila ere;

Luc 6:27-28
[27] «Baina zuei, entzuleoi, hau diotsuet: Maitatu etsaiak, egin ongi gorroto dizuetenei,[28] bedeinkatu madarikatzen zaituztetenak, egin otoitz izen ona kentzen dizuetenen alde.

Éphésiens 4:31-32
[31] Ez bedi izan zuen artean zakarkeriarik, ez haserrerik, ez gorrotorik, ez garrasirik, ez irainik, ezta inolako gaiztakeriarik ere.[32] Izan zaitezte elkarrentzat on eta bihozbera, elkarri barkatuz, Jainkoak Kristoren bitartez barkatu dizuen bezala.

1 Pierre 2:21-23
[21] Izan ere, honetarako deitu zaituzte Jainkoak: Kristok, zuengatik sufrituz, ikasbide eman zizuen, zuek ere haren urratsei jarraituz joka dezazuen.[22] Hark ez zuen bekaturik egin, ez zen haren ahoan maltzurkeriarik;[23] iraintzen zutenean, ez zuen irainez erantzuten; sufriarazten ziotenean, ez zuen mehatxurik egiten; aitzitik, zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua.

Proverbes 25:20-22
[20] Atsekabetuaren aurrean abestiak kantatzea, hotz dagoenean biluztea eta gesalari ozpina botatzea bezala da.[21] Zure etsaia gose bada, emaiozu jaten; egarri bada, emaiozu edaten;[22] horrela, lotsa gorrian utziko duzu eta Jaunak ordainsaria emango dizu.

Romains 12:17-21
[17] Ez itzuli inori gaitzik gaitz orde. Saia zaitezte gizon-emakume guztiei ongi egiten.[18] Zeuen aldetik eta ahal den neurrian, izan bakean guztiekin.[19] Ene maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura; utzi Jainkoari zigorra ematea, Liburu Santuak hau baitio: Neuri dagokit mendekua, neuk emango diot bakoitzari berak merezia. Hau dio Jaunak.[20] Beraz, zure etsaia gose bada, emaiozu jaten; egarri bada, emaiozu edaten. Horrela, lotsa gorrian utziko duzu.[21] Ez zaitzala gaitzak mendera, baizik eta menderatu gaitza ongiaz.

Matthieu 5:40-45
[40] soinekoa kentzeko auzitara eraman nahi zaituenari eman soingainekoa ere;[41] norbaitek kilometro bat egitera behartzen bazaitu egin bi berarekin.[42] Eskatzen dizunari eman, eta dirua uzteko eskatzen dizunari ez ukatu.[43] «Badakizue legean agindua: Maitatu lagun hurkoa eta gorrotatu etsaia.[44] Nik, berriz, hau diotsuet: Maitatu etsaiak eta egin otoitz pertsegitzen zaituztetenen alde;[45] horrela, zeruko zeuen Aitaren egiazko seme-alaba izango zarete, hark zintzoentzat eta gaiztoentzat ateratzen baitu eguzkia, eta zuzenentzat eta zuzengabeentzat isurtzen euria.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso