A A A A A

Additionnel: [Abomination]


Daniel 11:31
Santutegia eta tenpluko gotorlekua profanatu egingo dituzte haren gudariek, eguneroko oparia kendu eta idolo higuingarria ezarriko aldare gainean.

Daniel 12:11
Eguneroko oparia kendu eta aldare gainean idolo higuingarria jarriko denetik mila berrehun eta laurogeita hamar egun igaroko dira.

Deutéronome 22:5
«Emakumeak ez du gizonezkoen jantzirik erabiliko, ezta gizonak ere emakumezkoen soinekorik jantziko, higuingarri baitzaio Jaunari zuen Jainkoari horrelakorik egiten duena.

Deutéronome 23:18
«Ez da israeldarren artean prostituzio sakratura emaniko inor izango, ez gizonezkorik, ez emakumezkorik.

Deutéronome 24:4
zapuztu zuen lehenengo senarrak ezin hartuko du berriro emaztetzat, kutsatua bihurtu baita berarentzat. Higuingarri izango litzateke hori Jaunarentzat, eta Jaunak zeuen Jainkoak emango dizuen lurraldea ez duzue bekatuaz kutsatu behar.

Ésaïe 1:13
Ez ekarri gehiago opari hutsalik; higuingarri zait intsentsuaren lurrina. Ilberri-jaiak, larunbatak, batzarrak… ezin ditut jasan jaiok gaiztakeriarekin batera.

Lévitique 7:18
Oparia eskaini duenak opariko haragitik hirugarren egunean jango balu, ez litzaioke Jaunari atsegin izango, eta haren oparia balio gabe geldituko litzateke; gaitzesgarria da haragi hori, eta hartatik jan dezanak bere hobenaren ondorenak jasan beharko ditu.

Lévitique 18:22
«Ez zara gizonezkoekin emakumeekin bezala etzango: higuingarritasuna litzateke.

Proverbes 11:1
Gorroto ditu Jaunak engainuzko pisuak; begiko ditu, ordea, neurgailu zehatzak.

Proverbes 11:20
Gorroto ditu Jaunak bihotz makurrekoak; atsegin ditu, ordea, jokabide prestukoak.

Proverbes 12:22
Jaunak gorroto ditu gezurtiak; atsegin ditu, ordea, egiaz jokatzen dutenak.

Proverbes 15:8
Jaunak higuin du gaiztoaren sakrifizioa, atsegin du gizon zuzenen otoitza.

Proverbes 15:26
Egitasmo txarrak higuin ditu Jaunak, hitz atseginak gogoko.

Proverbes 16:5
Jaunak higuin du bihotz-harroa, goiz edo berandu izango du zigorra.

Proverbes 17:15
Erruduna zuzenestea, errugabea gaitzestea: biak zaizkio higuingarri Jaunari.

Proverbes 20:10
Pisu faltsuak, neurgailu faltsuak: biak ditu higuingarri Jaunak.

Proverbes 20:23
Jaunarentzat higuingarri dira pisu faltsuak, ez dira bidezko engainuzko neurgailuak.

Proverbes 28:9
Norbaitek ez badu legea aditu nahi, haren otoitza bera ere Jaunarentzat higuingarri.

Apocalypse 21:27
Ez da han ezer kutsaturik sartuko, ez sasijainkozalerik, ez gezurtirik, Bildotsaren biziaren liburuan izenak idatzirik dituztenak baizik.

Marc 13:14
«Profanatzaile higuingarria behar ez den tokian ezarria ikusiko duzuenean —irakurleak uler beza—, orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara;

Matthieu 24:15
«Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile higuingarria toki santuan ezarria ikusiko duzuenean —irakurleak uler beza—,

Romains 1:26-27
[26] Jainkoak, beraz, grina lotsagarrietara eman ditu: emakumezkoek berezko sexu-harremanak utzi eta naturaren kontrakoetara jo dute.[27] Gizonezkoak ere, berez dagozkien emakumeekiko harremanak utzirik, elkarren irrikaz suturik dabiltza: gizonezkoek gizonezkoekin itsuskeriak egiten dituzte eta, horrela, beren jokabide okerraz merezitako zigorra berengan hartzen.

Lévitique 20:12-13
[12] «Norbait errainarekin oheratzen bada, heriotza-zigorra izango dute bi errudunek. Berena izango dute heriotzaren errua, egin duten ustelkeriagatik.[13] «Norbait emakumeekin ohi bezala gizonezkoarekin oheratzen bada, higuingarritasuna egiten dute biek: heriotza-zigorra izango dute. Berena izango dute heriotzaren errua.

Proverbes 6:16-20
[16] Sei gauza gorrotatzen ditu Jaunak eta zazpigarren bat erabat du higuingarri:[17] begi harroak, mihi gezurtia, errugabearen odola isurtzen duten eskuak,[18] asmo txarretan dabilen burua, gaiztakeria egiteko presa duten oinak,[19] gezurra dioen lekuko faltsua, eta zazpigarrena, senide arteko liskarren sortzailea.[20] Seme, bete aitaren agindua eta ez baztertu amak irakatsia.

Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso