A A A A A

Additionnel: [Cannibalisme]


Deutéronome 28:53-57
[53] Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket ad neked Istened, az ÚR; az ostrom és szorongatás idejében, amikor szorongat ellenséged.[54] A leggyengédebb és legelkényeztetettebb ember is irigyen néz testvérére, szeretett feleségére és még életben maradt fiaira,[55] hogy ne kelljen adnia egyiküknek se fiainak a húsából, amelyet eszik, mivel nem maradt egyebe az ostrom és szorongatás idején, amikor szorongatja ellenséged minden városodat.[56] Még az a gyengéd és elkényeztetett asszony is, aki olyan elkényeztetett és finomkodó volt, hogy a lábával sem akarta érinteni a földet, irigyen néz szeretett férjére, fiára és leányára,[57] ha a méhlepényére gondol, amely elmegy tőle, és gyermekére, akit szül, mert titokban ezeket eszi meg, amikor mindenéből kifogy az ostrom nyomorúsága idején, amikor ellenséged ostromolja városaidat.

Genèse 1:26-27
[26] Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.[27] Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

2 Corinthiens 5:8
De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.

Luc 16:19-26
[19] "Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett.[20] Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele,[21] és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.[22] Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.[23] Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.[24] Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.[25] De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.[26] Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.

Apocalypse 20:11-15
[11] És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.[12] És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.[13] A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.[14] És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava.[15] Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

Deutéronome 28:53
Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket ad neked Istened, az ÚR; az ostrom és szorongatás idejében, amikor szorongat ellenséged.

1 Corinthiens 14:34-35
[34] az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.[35] Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.

Luc 1:37
Jer u Boga sve je moguće što reče.

Jean 1:1
U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ.

Deutéronome 28:57
I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.

1 Timothée 2:11-15
[11] Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.[12] Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.[13] Jer je Adam najprije sazdan pa onda Eva;[14] I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;[15] Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.

1 Timothée 5:3-16
[3] Udovice poštuj, koje su prave udovice.[4] Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, da se uče najprije svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.[5] A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.[6] A koja živi u sladostima, živa je umrla.[7] I ovo zapovijedaj, da budu bez mane.[8] Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.[9] A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednome mužu žena;[10] I koja ima svjedočanstvo u dobrijem djelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakijem dobrijem djelom.[11] A mladijeh udovica prođi se; jer kad pobjesne protiv Hrista, hoće da se udaju,[12] I imaju grijeh što prvu vjeru odbaciše.[13] A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore što ne treba.[14] Hoću dakle da se mlade udovice udaju, djecu rađaju, kuću kuće, a nikakva uzroka da ne daju protivniku za huljenje.[15] Jer se evo neke okrenuše za sotonom.[16] Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.

1 Corinthiens 11:2-16
[2] Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh.[3] Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.[4] Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.[5] I svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.[6] Ako se dakle ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.[7] Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.[8] Jer nije muž od žene nego žena od muža.[9] Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.[10] Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.[11] Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.[12] Jer kako je žena od muža, tako je i muž iz žene; a sve je od Boga.[13] Sami među sobom sudite je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?[14] Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;[15] A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.[16] Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865