A A A A A

Good Character: [Integrity]


1 Pierre 3:16
:Mor a :taa-eh no, :yee' a no-eh, 'de 'yi :kpoehn-: 'dekorn: deh-' 'ye ka-: 'di 'de a-a' :porluh⧾ :ne-' a zabe :kpon-dih:, 'de nyor⧾ :an za-dih-a a deh⧾-zon⧾ 'bhun dih, 'do a-a' kplen 'jeh :ne a no-a 'do 'Klae-a' dhih bo, 'de dhen 'ye-uh' no.

2 Corinthefue 8:21
Deh no-eh, deh :a 'bhorn-a :a 'ye-a' no, eh-: 'dhu :a :se-' 'bhorn :a 'ye deh :eh 'sleh-a 'i no 'do :Gwlor :baa' :due' ybei'. Jorwor: :a 'bhorn :a 'ye-eh' no 'do :gwlor-nyor⧾ ybei' :ke.

Jean 14:6
'De :Yusu' 'dae: 'de or bo, 'Mor 'dhu :gwie: :eh no-eh 'de nyor⧾-a yubo-a dhih-a' 'yor-eh: :en kor-a Nyorsoa 'i, 'de :eh 'nyi-a nyor⧾ :febeh'. Nyor se 'beh-dih: or 'ye 'de 'On-ba bo mu, :mor eh 'dhu, or :yi-dih: 'on-' :gbor, 'de or 'ye 'de mu.

Hébreu 13:18
A kpa Nyorsoa bo :wlu-eh 'dlu bo, 'do :a-a' dhih bo. :A yubo-eh', :a-a' :porluh⧾ :se-' :a zabe :kpon-dih:, 'de mor :a 'bhorn :a 'ye 'yi 'sleh-deh no 'do ti-a' klehkpeh bo.

Luc 6:31
Deh a 'bhorn-a nyor⧾ 'ye-a' no 'do a bo, eh-a' 'jeh :dao', eh-: a 'ye no 'do nyor⧾ bo :ke.

Philippesfue 4:8
:Yee' eh-a' klehkpeh-a' 'dlu-' :jla 'da, 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, a :na-dih: deh⧾ :daa :gwluhuh' dih, :en 'dhu-a, deh⧾ :en no-a dhih-a' 'yor-eh-: deh⧾ :en no-a deh-' 'ye-deh⧾-: deh⧾ :en 'sleh-a 'i-: deh⧾ :en :gweh-a :vlehehn'-: deh⧾ :en :nmor-a 'yli-eh ken dih-: 'dekorn: deh⧾ :en 'ble-a 'nyne 'jeh-:. Deh⧾-a' klehkpeh :en :nmor-a 'yi dih-: 'dekorn: deh⧾ nyor⧾ 'beh-dih:-a on 'ye-a' dhih bo po-: me-: a :korn a 'ye :gwluhuh' dih :na-dih:.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996