A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Jean 2:9
Nyor-beh: :or no-a or :ne 'de zorn-pli-', 'de jorwor: :or 'nyeh-a or-a' 'de-di'-', :yee' or :ne 'de :kule-' 'gboror:.

1 Jean 3:15
Nyor-beh: :or 'nyeh-a or-a' 'de-di'-', :yee' or-: :nyor⧾ 'dba-nyor: 'o. 'De a yubo-eh, :ka :nyor⧾ 'dba-nyor se-a 'kmo :sie: :febeh' 'ble.

2 Timothée 1:7
Deh no-eh, Nyorsoa :se-' or-a' :Zulu :a-uh 'nyi, :a 'ye :fano ple. Jorwor: or-a' :Zulu: :dao', mo-: 'nyi :a 'kpih-: :ybeh-dih-eh-: 'dekorn: :a-a' 'jeh wlu 'ken :korn-eh, :a :ne-' deh-zon no-:.

ÉphÈsefue 4:29
A-a' :nyni-' 'worn dih. Jorwor: a 'pehn-dih: wlu⧾ dih, wlu⧾-a' :yih :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a 'de nyor⧾-a' 'kpih po-: en-' :yih :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a nyor⧾ :porluh⧾ 'di dih dhe-: me-: a 'ye no. :Yee' :mor a no :ao', :yee' nyor⧾ :on :to-a a-a' wlu :dou'⧾ bo, eh mu-uh 'o deh :po.

ÉphÈsefue 6:12
Deh no-eh, eh :se :gwlor-nyor⧾-a' nyior-tu: :a :se-' bo vorn. Jorwor: :a vorn 'kwla 'ye-dih-deh:⧾ :en :ne-a 'o yao :gwlii'-: :yih :en :korn-a :kule wlu 'ken dha yao 'zorn-: 'dekorn: :yih :en :korn-a 'kpih-:.

Matthieu 5:11
:Bhorlie' 'do a bo, :mor nyor⧾ :taa a 'jle-dih, :mor on :taa a 'kle 'ye-dih, 'de :mor on :taa a 'kulu-dhih-a' 'doror: 'dor ken dih 'dhu-dih, 'do 'an dhih bo.

Romefue 2:1
:Yee' 'do eh-a' dha, :mor :mloror', :on :se 'o :bhor, :mor :or chehn-a nyor :noror'-a' zabe 'i 'suh. Deh no-eh, :ka :an no-a on 'bei'-a' zabe-a' 'i chehn-a', :yee' zabe kpon :on 'weh :ke. Deh no-eh, :mor :or chehn-a :on 'be-a' zabe 'i deh :dao', :an-a' 'jeh 'yor-eh no deh :ne-a :due' 'weh :ke.

Romefue 12:18-19
[18] A no deh⧾-a' klehkpeh a 'beh-dih:-a a 'ye-a' no, :en mu-eh :no, 'de a :ne nyor⧾-a' klehkpeh 'ye-a ken dih kpon-dih:.[19] :Yee' :a 'bli-nyor⧾-a:, :mor nyor no deh-zon 'do a bo, nyor-a' :za-' kpa, jorwor: 'nyi Nyorsoa-a' 'jeh-a' 'yor-eh no-eh. Deh no-eh, eh 'chle-eh:-' 'de or-a' 'chlee-deh 'di, eh 'da, :A-a' :Gwlor :baa' 'da, 'Mor :korn :or 'ye kpa :za. 'An mu nyor⧾ :an no-a deh⧾-zon⧾ 'do on 'bei' bo, 'kle 'ye-eh 'dlu :po.

Romefue 12:20-21
[20] :Yee' or-a' 'chlee-deh 'da :neheh', :Mor 'moeh :taa nyor :or 'nyeh-a :on-' no, :yee' 'nyi-or dii-deh. :Mor 'ni 'na-ton :taa-or no, :yee' 'nyi-or 'ni or 'ye 'na. :Mor :on :taa :ao' no, :yee' eh mu-or dhen-' dih :po 'gabaa.[21] :Yee', eh-a' dhih, :an-a' 'worn-:-' deh⧾-zon⧾-a' du :on, jorwor: du deh⧾-zon⧾ 'do deh⧾ 'jeh-a' no-a' bo.

Luc 6:27-28
[27] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo :chio'lo:, or 'dae:, Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', a :mor :or 'worn-a 'an wlu, a :ybeh nyor⧾ :on 'nyeh-a a-uh'. 'De mor a no deh⧾ 'jeh ne, 'do :yuh :an ple-a a-a' 'ye-a' bo.[28] Nyor⧾ :on po-a a 'chlo bo, a po-uh :bhorlie' bo. :Yee' a :wlu 'de Nyorsoa bo, 'do :yuh :on no-a a dhih-', an-a' dhih bo.

Matthieu 5:44-45
[44] Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', a :ybeh nyor⧾ :on 'nyeh-a a-uh'. :Yee' a :wlu 'de Nyorsoa bo, 'do :yuh :an 'ye-dih-a a 'kle, 'do an-a' dhih bo,[45] 'de a 'ye a :Baa' :or :ne-a 'de yai', or-a'a: 'nynuu-' 'dhu-eh:. Deh no-eh, or no-eh' 'de or-a'a: 'yluh-a fan-dih deh⧾-zon:⧾ :no-nyor⧾-: 'dekorn: nyor⧾ 'jeh-: ken dih. 'De or dbo 'ni, eh dba-dih 'yi 'sleh-nyor⧾-: 'dekorn: se 'yi 'sleh-nyor⧾-a' klehkpeh-:.

Matthieu 5:38-41
[38] :Yee' a 'worn-eh' :mloror' :ka eh :za-eh:-', :eh no-a, 'Yli-eh :korn 'de 'yli-eh bo, 'de 'nyne-eh :korn 'de 'nyne-eh bo.[39] Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', a-a' :za-' kpa 'do nyor⧾ :an no-a deh⧾-zon⧾ 'do a bo. Jorwor: :mor nyor tba :an-a' :dila-gea 'kpa, :yee' :to 'o 'for-a' 'sororn' nor :ke.[40] :Yee' :mor eh 'dhu, nyor-beh 'bhorn or 'ye :on 'koti-' po, 'de or 'ye :an-a'a: 'wla kpa, :yee' 'nyi :an-a'a: 'korlor, or-uh :ke.[41] :Mor eh 'dhu, nyor :kpa-dih: :on 'kpih, :on 'ye-or' :gwie 'i kpa, :on 'ye-or' :gwie-' 'kplo :due' :na-dih:, :yee' :na-dih-or :gwie-' 'kplo⧾ 'sororn'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996