A A A A A

Allah: [Olduğun kimi gəl]


Matta 11:27-30
[27] Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən sizə rahatlıq verərəm.[28] Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız.[29] Çünki Mənim boyunduruğum rahat və yüküm yüngüldür».[30] O vaxtlar İsa bir Şənbə günü taxıl zəmiləri arasından keçirdi. Şagirdləri ac idi və sünbülləri qırıb yeməyə başladılar.

Yəhya 6:63-65
[63] Həyat verən Ruhdur, cismani təbiətinsə heç faydası yoxdur. Sizə söylədiyim sözlər Ruh və həyat gətirir.[64] Lakin sizin aranızda iman etməyənlər də var». Çünki İsa iman etməyənlərin və Ona xəyanət edəcək adamın kim olduğunu əvvəlcədən bilirdi.[65] O dedi: «Buna görə də sizə söylədim ki, əgər Ata bir kəsə imkan verməsə, o Mənim yanıma gələ bilməz».

Matta 11:28
Mənim boyunduruğumu üzərinizə götürün və Məndən öyrənin. Çünki Mən həlim və qəlbən itaətkaram. Bununla canınıza rahatlıq taparsınız.

Yeşaya 1:18
Rəbb deyir:«Gəlin indi birgə düşünək bu an,Günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də,Onlar qar kimi ağ olacaq,Tünd qırmızı rəngə çalsa da,Onlar ağ yun kimi bəyaz olacaq.

Yeşaya 55:1-3
[1] Ey bütün susamışlar, gəlin su başına!Ey pulu olmayanlar, gəlin, alın, yeyin!Gəlin, şərabı və südü pulsuz, havayı alın![2] Nə üçün pulunuzu çörək olmayan şeylərə,Qazandığınızı sizi doydurmayan şeylərə xərcləyirsiniz?Məni diqqətlə dinləyin ki,Yaxşı şeylər yeyəsiniz, nemətlərdən dadasınız.[3] Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin,Dinləyin ki, sağ qalasınız.Mən sizinlə əbədi əhd,Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət əhdi kəsəcəyəm.

Matta 15:7-9
[7] Ey ikiüzlülər! Yeşaya peyğəmbər sizin üçün nə yaxşı söyləyib! O demişdir:[8] “Bu xalq dodaqları ilə Mənə hörmət edir,Amma qəlbləri Məndən uzaqdır.[9] Boş yerə Mənə səcdə edirlər,İnsan əmrlərindən çıxardıqları təlimləri öyrədirlər”».

Mark 10:13-16
[13] Adamlar uşaqları İsanın yanına gətirirdilər ki, İsa onlara toxunsun. Şagirdlərsə onlara qadağan etdilər.[14] Bunu görən İsa acıqlanaraq onlara dedi: «Uşaqları buraxın, qoy Mənim yanıma gəlsinlər! Onlara mane olmayın! Çünki Allahın Padşahlığı belələrinə məxsusdur.[15] Sizə doğrusunu deyirəm: kim Allahın Padşahlığını bir uşaq kimi qəbul etməsə, oraya əsla daxil ola bilməz».[16] Sonra uşaqları qucaqlayıb əllərini onların üzərinə qoydu və xeyir-dua verdi.

Yaqubun 4:6-8
[6] Lakin Allah daha çox lütf verir. Bunun üçün belə deyilir:«Allah məğrurlara qarşıdır,İtaətkarlara isə lütf göstərər».[7] Buna görə də Allaha tabe olun. İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq.[8] Allaha yaxınlaşın, O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın! Ey qərarsız insanlar, ürəklərinizi saflaşdırın!

2 Korinflilərə 5:17
Deməli, kim Məsihdədirsə, yeni yaradılışdır, köhnə şeylər keçib-getdi, təzə şeylər gəldi.

Yəhya 5:24
Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Allah Oğlunun səsini ölülərin eşitdiyi zaman gəlir və artıq gəlib; bunu eşidənlər yaşayacaq.

Romalılara 12:1-2
[1] Beləliklə, ey qardaşlar, Allahın mərhəməti xatirinə sizə yalvarıram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan bir qurban olaraq Ona təqdim edin; bu sizin ağılla etdiyiniz ibadətdir.[2] Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, düşüncənizin təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırd edəsiniz.

İbranilərə 12:1
Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuz üçün biz hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq.

Levililər 25:44
Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks!

Zəbur 32:8-10
[8] Sina ütled: 'Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.'[9] Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.[10] Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb heldus.

Yeşaya 29:13
Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk,

Yəhya 5:40
Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu.

Yəhya 6:44-45
[44] Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval.[45] Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde.

Yəhya 7:37-39
[37] Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: 'Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu![38] Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.'[39] Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.

İbranilərə 4:14-16
[14] Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame![15] Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.[16] Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Yəhyanın Vəhyi 22:16-17
[16] Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.'[17] Vaim ja mõrsja ütlevad: 'Tule!' Ja see, kes kuuleb, öelgu: 'Tule!' Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Yəhya 6:37
Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.

Yəhyanın Vəhyi 22:17
Vaim ja mõrsja ütlevad: 'Tule!' Ja see, kes kuuleb, öelgu: 'Tule!' Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Yeşaya 13:6-8
[6] Ulguge, sest Issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt![7] Seepärast lõtvuvad kõik käed ja kõik inimsüdamed löövad araks.[8] Nad kohkuvad. Vaevused ja valud haaravad neid, nad vaevlevad otsekui sünnitaja. Üks vaatab teisele jahmunult otsa, nende palged on tulipunased.

Yəhyanın Vəhyi 12:9
Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.

Filipililərə 1:6
ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

Yəhyanın Vəhyi 21:4
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.'

İbranilərə 10:19-22
[19] Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika -[20] selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu -[21] ja et meil on suur preester Jumala koja üle,[22] siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

Yoel 2:32
Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.

Zəbur 104:9
Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad.

Yaradılış 6:12
Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud.

Yaradılış 8:9
Aga tuvi ei leidnud oma jalavarvastele puhkepaika ja tuli tagasi tema juurde laeva, sest vesi oli veel kogu maa peal; siis ta pistis oma käe välja ja võttis tema ning pani enese juurde laeva.

Yaradılış 9:11
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.'

Yaradılış 7:20
Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud.

Yaradılış 8:5
Ja vesi vähenes üha kümnenda kuuni; kümnenda kuu esimesel päeval paistsid mägede tipud.

Süleymanın Məsəlləri 31:30
Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739