A A A A A

Life: [Dating]

Proverbios 7:6-21
[6] Nayasti mä uruwa uñch'uquiscäyäta, ventanajjana rejanacap taypita,[7] ucatsti jan amuyt'asiri walja waynanac taypinjja, uñjtwa mayni jan amuyt'asiriru.[8] Jupasti calle thiyaru purisinjja maycataruwa maqhati, ucatsti jake masipan warmipan ucsaruwa sari.[9] Urusti jayp'untjjänwa, niya ch'amact'jjaraquïnwa.[10] Ucatsti mäquiwa uca warmejj jicjjatiri mistuni, jan wali sarnaker warmjam isthapita, c'arintañ amtäwinacampi phokt'ata.[11] Jupasti parlañataquejj jan ajjsariri, jan p'enkasiriraquiwa, janiraquiw utapansa acht'caraquiti.[12] Jupasti callenacana, plazanacana, esquinanacanwa sarnakasqui, qhititejj uca chekanjama nayrakatapa saraquipcani ucar catuntañatac suyjjatasa.[13] Uca warmisti waynaru jicjjatasinjja khomantiwa, jamp'att'araquiwa, ucatjja jan ajjsarasaw saraqui:[14] ‘Nayajj sumancäwi sacrificionac loktañataquiw arsüyäta, jichhasti ucjja phocjjtwa.[15] Ucataracwa nayajj jumar thaker jutsma; ¡nayajj walpun uñjañ munäyäsma, jichhasti jicjjatsmawa![16] Iquiñajj patjjarojj Egiptot apanita suma iquïñampiw janjjatanta,[17] ucatsti suma k'apquirinacampiw uchaniracta, mirra, áloe, canela ucanacampi.[18] Jichhasti jutamaya sisjasiñcama munasiñäni; khantatiñcamaraqui munasiñäni,[19] chachajjajj janiw utancquiti, wali jaya saräwincasquiwa;[20] jupajj walja kollke apt'ataw sari, ucatsti puriniñapa uruw utar cutt'asincani’ sasa.[21] “Uca warmisti waynarojj suma mojjsa arunacampiw iyawsayi.

Amós 3:3
Mä amtaquïsipqui ucqhaw jakejj panini suma sarnakapjjejja.

2 Corintios 6:14-18
[14] Jan jumanacajj Tatitur jan iyawsirinacampejj chicachasipjjamti, jupanacampi chicachasipjjasmajja, mä ch'ulla ch'ulla yuntar uñtatäpjjasmawa. ¿Cuna lurañaparac utji asquimpi ñankhampisti? Jan ucajj ¿cunjämaraqui khanasti ch'amacampïspasti?[15] ¿Cunjämaraqui Cristompi Supayampisti suman sarnakasipjjaspasti? Jan ucajj ¿cunjämaraqui mä iyawsiristi mä jan iyawsirimpejj chicachasispasti?[16] Jan ucajj ¿mayaquïspacha Diosan templopampi yakha diosanacampejja? Jumanacajj jacquir Diosan templopäpjjtawa, cunjämtï Dios quipcasa sisqui uqhama: “Jupanac taypinwa jacä, uqhamarac sarnakaraquï. Nayajj jupanacan Diosapäyäwa, jupanacasti nayan marcajjaraquïniwa.”[17] Ucatwa Tatitojj saraquejja: “Mistunjjapjjam jupanac taypita, jupanacat jithektapjjaraquim. K'añu lurañanacsti jan lurapjjamti, nayasti jumanacarojj catokjjapjjämawa.[18] Jumanacan Awquimäyäwa, jumanacasti wawanacajjäpjjaraquïtawa” siw take ch'aman Diosajja.

Efesios 5:19
Salmonacampi maynit maynicama chuymachasipjjam, yupaychañ k'ochunacampi, ajayun k'ochunacamp k'ochusina, uqhamarac Tatituru take chuymamp yupaychasina.

Filipenses 4:13
Criston ch'amapampejj take cunaruw saycatirista.

Santiago 4:4
¡Jan Diosa chuyma jakenaca! ¿Janit jumanacajj yatipcta acapachampi sumancañajj Diosampi jan walincañätapjja? Qhititejj aca pachampi sumancañ munqui ucajj Diosan uñisiripawa.

2 Samuel 12:1
Tatitusti Natán profetaruw qhitaraquïna Davidar uñjiri sarañapataqui. Natanasti Davidan nayrakataparu uñstasinsti saraquïnwa: —Mä marcan pani jakew utjäna. Maynejj kamirïnwa, maynisti pobreraqui.

1 Reyes 9:1
Cunapachatï Salomonajj lurañ tucuyjjäna Tatitun templopa, reyin palaciopa, uqhamarac cuntï jupajj lurañ muncäna ucanaca ucqhajja,

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997