A A A A A

Life: [War]

Eclesiastés 3:8
Munasiña horasa, uñisiñ horasa. Nuwasiña horasa, sumancañ horasa.

Efesios 6:11
Jarc'akasipjjam take armanactejj Diosajj churapctam ucanacampi, Supayan c'ari arunacaparu atipjañataqui.

Isaías 2:4
Tatituw take marcanacaru taripani, walja marcanacan ch'ajjwatanacapwa t'akjaraquini. Uca marcanacasti espadanacapjja kholliñ aradoruw tucuyjjapjjani, lanzanacapsti yawthapiñ hocenacaruraqui. Janiraquiw cawquïr marcas yakha marcampejj nuwasiñatac sartcaniti. Janiraquiw guerran nuwasiñataquis yatichäwinacjja catokapcaniti.

Isaías 19:2
Egiptonquir jakenacarojj payaruw jaljtayä, jupanac pura nuwasiyä, amigojj amigop pura, marcasti marca pura, reinojj reino puraraqui.

Jeremías 46:16
Soldadonacamasti lanctasisin liwirtapjje, maynit maynicamaw sasipjjaraqui: ‘¡Acat sarjjañäni, marcasaru cuttjjañäni, cawqhantejj nasctan uca orakeru! ¡Guerran nuwasiñanacatsti jaltawayjjaraquiñäni!’ sasa.

Jeremías 51:20
“¡Babilonia, jumajj nayan amparajjanjja mä jach'a martilljamätawa!, guerran nuwasiña armajjaraquïtawa. Jumampiw marcanacsa, reyinacan apnakañanacapsa t'unjaractjja.

Joel 3:9
“Marcanacarusti acanac yatiyapjjam: ¡Mä kollan guerran nuwasipjjam! ¡Jan ajjsariri jakenacarusti jawsapjjam! ¡Guerran nuwasir jakenacasti jutapjjpan, ucatsti nuwasiri sarantapjjpan!

Miqueas 7:8
“Jumasti, nayan uñisirejja marca, aynacht'atajjatjja jan cusisimti, aynacht'atatsa sartascaquïwa. Lajja ch'amacas muyuntitpan ucasa, Tatituw khanajjajja.

Mateo 24:6
Ist'apjjaraquïtawa guerranacjjata take chekana, ucampis janiw ajjsartapjjañamäquiti. Take ucanacajj pasañapapuniwa, ucampis janïraw acapachan tucusiñapajj horasäcaniti.

Salmos 68:30
Egipto marcar tokenokam, qhä ch'ojjña taypinquir animalanacaru, qhä wajjrasir toro tamanacaru, qhä tupasir vaca kallunacaru. Jupanacajj juc'amp kamiriptañ munasinjja, marcanacaruw t'akhesiyapjje; ¡nuwasiñ munir qhä jakenacarojj chhuqhutatayamaya!

Apocalipsis 21:7
Atipjiristi take acanacwa herenciata catokani. Nayasti jupan Diosapäyäwa, jupasti nayan wawajjäniwa.

Romanos 8:37
Take acanacansti atipirinacat sipansa juc'ampïtanwa jiwasar munquistus ucan yanapapampi.

Romanos 12:19
Munat jilatanaca, jumanac purajj jan uqhamat uqham lurjasipjjamti, jan ucasti Diosar jaytapjjam, jupawa mutuyascani. Kellkatanjja siwa: “Nayaruw wact'itu mutuyascañajja, nayaraquiw phokhascäjja, siw Tatitojja.”

1 Timoteo 6:12
Iyawsäwin suma nuwasiñapan nuwasim, wiñay jacaña jicjjataraquim ucataquiw Diosajj jawstam, iyawsäwin suma arsüwipwa lurawayta takenin uñjcaya.

2 Corintios 10:4
Nanacan nuwasiñanacajjataquejj janiw acapach armanacati uscutäquejja, jan ucasti nanacan armanacajjajj pachpa Diosan ch'amapawa, cunanacatejj ch'amanïqui ucanacar tucjañataqui.

Romanos 13:4
Uca autoridadanacasti juman asquimataquiw Diosar sirvipjje. Ucampis jan wal sarnakjjät ucqhasti, jumajj uca autoridadanacar ajjsarasaw sarnakjjäta, janiw inamaya autoridadaquïquiti jan ucasti mutuyañataqui munañaniraquiwa. Sum uñjañataqui Diosan munañaparjam uchatächejja, jan wali luririnacarojj mutuyaraquiniwa.

Zacarías 10:5
Soldadonacajj cunjämtï guerranjja callenacanjj ñek'e tacsuwayapjjejja uqhamäniwa; nuwasipjjaniwa Tatitojj jupanacampïscatap laycu, caballot saririnacarusti mä p'enkwa uñjasiyapjjaraquini.

Zacarías 14:2
uca uruw Tatitojj take marcanacaru mayachthapinejja, Jerusalenampi nuwasipjjañapataqui. Marcaru catuntasajja, utanacapatsti yänacapjja apasipjjaraquiniwa, warminacaparusti warmisipjjaraquiniwa, chicatpacha jakenacaparusti preso apapjjaraquinejja. Jilt'irinacaquiw ucan jacasjjapjjanejja.

Santiago 4:1-2
[1] ¿Cawquitsa juti jumanac taypin jan walt'añanacajja, uqhamarac guerranacasa? Jan wali amtatanacamajj chuymanacaman nuwasisqui, ucatwa juti.[2] Jumanacajj cunsa jicjjatañpun munapjjtajja, jan jicjjatirjamäsinsti jiwayapjjtawa. Cunatsa envidiasipjjapuntawa, jan jicjjatirjamäsinsti ch'ajjwañanacaru, nuwasiñanacaruraquiw uscusipjjtajja. Janiw cuntejj munapcta ucjja jicjjatapctati Diosat jan mayipjjatam laycu.

Deuteronomio 20:1-4
[1] “Cunapachatejj jumanacajj uñisirinacamampi nuwasiñatac mistuwayapjjäta, ucatsti uñjapjjäta jupanacarojj soldadonacapa caballonacar lat'jjatata, nuwasiñ carronacani, uqhamaraqui ejercitopas jumanacat sipansa juc'ampi waljani, ucapachajj jan jupanacaru ajjsarapjjamti; Egipto marcat irpsunipctam uca Tatitu Diosamaw jumanacampïsqui.[2] Cunapachatejj nuwasiñ horasajj purinini ucqhajj sacerdotejj takpach ejercitoruw parlani,[3] aqham sasa: ‘Ist'apjjam israelit jakenaca; jichhüruwa uñisirinacamampi nuwasipjjäta. Jan jumanacajj mayjt'asipjjamti, janirac ajjsarapjjamsa; janiraqui qhathatipjjamti ni sustjasipjjamsa,[4] jan ucasti jumanacan Tatitu Diosamaw jumanacampïsqui; ucatsti jupaw uñisirinacamampi nuwasiscani, jupanacarusti atipjapjjaraquïtawa’ sasa.

Romanos 13:1-5
[1] Takeniw autoridadanacarojj jaysapjjañama, janiraquiw cuna autoridadas jan Diosïpanjja utjcaspati, autoridadanaca utjquis ucanacasti Diosan uchatawa.[2] Uqhamasti uca autoridadanaca contra sayt'irejja, Diosajj utt'ayquis uca contraw sayt'i, uqham contra sartirinacajja ucatwa juchañchatäni, ucat mutuyatäpjjaraquini.[3] Marca apnakerenacajj janiw asqui lurqui ucar ajjsarayañataquïquiti jan ucasti jan wali luririnacar ajjsarayañataquiwa. ¿Muntati autoridadanacar jan ajjsaras jacasiña? Sum sarnakam, ucatsti autoridadanacajj jumarojj suma jaket uñt'ätam.[4] Uca autoridadanacasti juman asquimataquiw Diosar sirvipjje. Ucampis jan wal sarnakjjät ucqhasti, jumajj uca autoridadanacar ajjsarasaw sarnakjjäta, janiw inamaya autoridadaquïquiti jan ucasti mutuyañataqui munañaniraquiwa. Sum uñjañataqui Diosan munañaparjam uchatächejja, jan wali luririnacarojj mutuyaraquiniwa.[5] Uca laycupï waquisejja autoridadanacar jaysañajja, janiw mutuyäwi jan catokañataquiquiti, jan ucasti chuymasatjama.

Salmos 144:1-15
[1] Nayar arjjatir Tatitojj kollanäpan. Jupaw ch'ajjwañatac amparanacajj waquichi, luc'ananacajjarus nuwasiñatac waquicharaqui,[2] jupaw nayan asqui lurirejjajja, imantasiñ pucarajjasa, khespiñatac waquichat uyusa, jarc'akasiñajjasa, imantasiñajjasa, juparaquiw marcanacar nayamp apnakayirisa.[3] Tatay, ¿cunarac jakesti, jupat amtasiñamataquisti?, ¿cunarac jakenacasti, jupanacar munasiñamataquisti?[4] Jakejj mä samsump sasiquiwa, jacañapajj chhaktir ch'iwjamaquiwa.[5] Tatay, alajjpach jist'aranim, sarakaniraquim, kollunacar llamct'am, ucanacasti jiwk'e mistuyapjjani,[6] khejjokhejjorojj antutnucunim, ucanacarusti chhuqhutatayam, mich'inacamamp tucjam.[7] Alajjpachatpach amparam loktanim, lamar kota umanacat arjjatita, khespiyaraquita, yakha marcanquir jakenacan amparapat khespiyita,[8] lacanacapajj c'ari parlirinacawa, cupi amparanacapasti c'ari juramento lurañatac aytiriwa.[9] Tatay, machak k'ochu jayllirapïma, arpamp chicaw k'ochurapïma.[10] [10-11] Jumaw reyinacar atipjaytajja; jumaraquiw David loktirimar khespiytajja, jiwayir espadat arjjatita, yakha marcanquir jakenacan amparapat khespiyita, lacanacapajj c'ari parlirinacawa, cupi amparanacapasti c'ari juramento lurañatac aytiriwa.[11] ***[12] Yokall wawanacajjajj alinac taypinjam jiltapjje; imill wawanacajjasti templor thurjjäsir kalanacar uñtatäpjjewa;[13] pirwanacajjajj cunayman mank'añanacamp phokhantatawa, uywanacajjajj walipuniw miranti, pampanacajjan warank warank tamanacaw mirantaraqui.[14] Vacanacajjajj wallk'ecamaquiwa; janiw sulluririnacajj utjquiti, janiraquiw thaquinacajjan warariyasiñanacas utjquiti.[15] Uqham phokt'at marcajj cusisiñan marcawa, Tatitut Diosanïqui uca marcajj cusisiñaniwa.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997