A A A A A

Life: [Birthday]

Efesios 2:10
Diosaw jiwasanacar luristu, Cristo Jesusampi asqui luräwinac lurañasataqui, jupan nayratpach waquicht'ataparjama.

Jeremías 29:11
Nayasti yatiractwa cuna amtäwinacatejj jumanacataqui utjquitu ucanacjja, uca amtäwinacasti jumanacan asquinacamataquiwa, janiw jumanacan jan walt'apjjañanacamataquïquiti, uqhamat khepa urunacanjja wali suma jacasipjjañanacamataqui, suyt'añanacansa phokhantataraqui. Naya Tatituw ucjja arsta.

Juan 16:21
Cunapachatejj mä warminjj wawachasiñapajj jac'äjje ucqhajja, wal llaquisi t'akhesiñ horasajj purinitap laycu, ucampis wawajj nasjje ucqhajja, janiw ni t'akhesitaps amtascjjeti, mä wawa aca oraken nacitap laycusti cusisiwa.

Proverbios 9:11
Yatiñ cancañïpan jumajj walja urunacajj jacäta, walja maranacaw jacaraquïta.

Salmos 16:11
Jumaw jacañ thac uñacht'ayitäta, nayrakataman jach'a cusisiñaw utji; jac'amansti wiñay cusisiñaw utjaraqui.

Salmos 20:4
chuymaman munataparjam phokpan, take amtäwinacam phokhasiypan.

Salmos 27:4-7
[4] Tatitut mä mayisiñajjaquiw utji, ucaquirac thakä: jacañ urunacajjan utapan utjasiña; utapan jupar yupaychañataqui, khapak cancañap uñjasin cusisiñataqui.[5] Jan walt'añ urunac purincan ucapachajj, Tatituw utapan imantitani; ch'iwipampiw imjjäsitani; mä karka patjjaruw sayt'ayitani,[6] ucapachaw p'ekejj waytä, muyuntir timanacajjar aynacht'ayasa. Ucapachaw utapan loktäwinac churä, cusisiñat wararï, Tatituruw cusisiñamp k'ochuraquï.[7] Tatay, jumaruw arnakasinsma, ist'aquitaya, nayat qhuyapt'ayasita, jaysaquitaya.

Salmos 90:12
Jacañ urunacajjay jaqhuñ yatichapjjeta, amuyunacajjan yatiñ cancañ jicjjatañapataqui.

Salmos 91:11
Diosajj angelanacaparuw qhitanini, sarnakäwim imañataqui.

Salmos 91:16
walja maranacaw jacayä, ¡khespiyäwejjampiw jupar cusisiyaraquï!”

Salmos 118:24
Jichhüruw Tatitojj lurcän uca urojja: cusisipjjañäni, c'uchirasipjjaraquiñäni.

Sofonías 3:17
Tatitu Diosaw jumanac taypincasqui, ¡jupajj take ch'amaniwa, juparaquiw khespiyätam! Diosasti jumar uñjasinjja cusisiniwa, munasiñapampejj machaka jacañrac churätam; cusisiñapansti k'ochuraquiniwa,

Salmos 37:4-5
[4] Tatiturojj suma chuymamp munasim, jupasti chuyma mankheman mayisitamarjamaw churätam.[5] Tatitun amparapar sarnakäwim catuyasim, jupar take chuymamp alcatam, jupasti yanapätamwa.

Lamentaciones 3:22-23
[22] Tatitun munasiñapasti, qhuyapayasiñapasa jan tucusquiriraquiwa.[23] Sapärmanthiw machakar tucuraqui, ¡cunja jach'as Tatitun chekapätapajja!

Números 6:24-26
[24] ‘Tatituy jumaru bendispan, imaracpan.[25] Tatitojj jumarojj sum uñtanpan, jumatsa qhuyapayaspan.[26] Tatitojj munasiñampi jumarojj uñtanpan, samarañsa churaracpan.’

Salmos 139:1-24
[1] Tatay, jumaw chuymajj uñantista, nayar uñt'araquista:[2] jumaw kont'atajjsa, sartatajjsa yattajja, lup'itanacajjarojj jayatpach amuytajja.[3] Jumaw sarnakatajjsa, samart'atajjsa yattajja, takpach sarnakäwinacajjajj juman uñt'atawa.[4] Tatay, janïraw lacajjampis arscti ucqhaw jumajj takpach yatjjtajja.[5] Take toket nayar muyuntista, amparamampiw imjjäsista.[6] Ucatak yatiñ cancañamajj atipjapunituwa; sinti muspharcayawa, janiw amuyt'irjamäcti.[7] Ajayum jac'atsti ¿cawquirurac sarästi? nayrakatamatsti ¿cawquirurac jaltästi?,[8] Alajjpacharutejj maqhatiristjja, jumajj ucanctawa; orak mankharutejj mantiristjja, jumajj ucancaractawa;[9] inti jalsu tokerutejj thoktawayirista, jan ucajj lamar kota tucuscamas mantiristjja,[10] ch'eka amparamajj ucan jicjjatitaspa, cupi amparamasti janiw antutquitaspati.[11] Ch'amacamp imjjatayasiñtejj amtirista, jan ucajj, khana urun ch'amac arumar tucuñaptejj muniristjja,[12] ch'amacajj janiw jumat imantquitaspati, arum ch'amacajj urut sipan juc'ampiw khantaspa. ¡Ch'amacas urus jumataquejj pachpaquiwa![13] Jumaw nayarojj irnokasista, taycajjan puracapan utjayasista.[14] Jumaruw yuspagarsma, muspharcañpun nayataquejj lurtajja, ¡ucsti sumpun yatista![15] Janchejjan jiltatapajj juman uñjatänwa, jan qhitin uñjcat irnokatäcäyät ucchañcama, orak mankhan utjayatäcäyät ucchañcama.[16] Nayranacamajj lurat janchejj uñjäna; ucanacasti takpachaw kellkatamar kellkantasïna. Jacañ urunacajjajj suma jaqhutänwa, nayrïr uru janïr purinquipana.[17] Diosajjay, juman amtatanacamajj jan amuycayawa, ucanacajj jan tucusquiriwa.[18] Ucanactejj jact'añ muniristjja, ch'allat sipan juc'ampïspawa; jaqhuñ tucuyirist ucasa, jumamp chicaquïsquiristwa.[19] Diosajjay, ñankha luririnacarojj tucusiyamaya, jake jiwayirinacarusti nayat jithektayam,[20] jumjjat jan wal parlir jakenacat jithektayita, juma contra sayt'ir jakenacat jarc'aketa.[21] Tatay, ¿janit jumar uñisirinacar uñisirïctjja? ¿Janit jumar kallasirinacar jisc'achirïctjja?[22] Jan t'acurcay uñisiñampiw jupanacar uñista, uñisirejjat jupanacarojj uñt'ta.[23] Diosay, uñaquipitaya, chuymajjar uñantam, nayarojj yant'itaya, lup'itanacajj uñt'araquim,[24] nayatejj ñankha thaquin sarnakerïstjja, cheka thaquinjamay irpasita.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997