English
A A A A A

Life: [Music]

Salmos 95:1
Jutapjjam, Tatitur k'ochupjjañäni, arjjatir khespiyirisar cusisit jayllipjjañäni;

Efesios 5:19
Salmonacampi maynit maynicama chuymachasipjjam, yupaychañ k'ochunacampi, ajayun k'ochunacamp k'ochusina, uqhamarac Tatituru take chuymamp yupaychasina.

Hebreos 2:12
Kellkatanjja aqham siwa: “Jumatjja jilanacajjaruw parlä, tantachasïwi taypina jumarojj k'ochunacampi yupaychäma” sasa.

Salmos 71:23
Tatay, lacajjajj jumar k'ochusajj cusisiniwa, juman khespiyat ajayojjas cusisiraquiniwa.

Éxodo 15:1
Ucatsti Moisesampi, israelitanacampejj Tatitur jach'añchasinjja, aqham sasaw k'ochupjjäna: “Nayasti Tatitur jach'añchasinwa k'ochöjja, jupasti ch'amapampiw atipji carronacsa, caballonacsa kotar jakontasa.

Salmos 105:2
aytat cancañapar k'ochupjjam, muspharcañ luratanacapat yatiyapjjam;

Salmos 49:4
säwinac ist'añaruw uchasï; chuymajjan imantat arunacsti arpamp chicaw arsuraquï.

Salmos 101:1
Munasiñaruw jach'añchañ munta, asqui cancañaruw aytañ munta, Tatay, jumataquiw k'ochuñ munta;

Salmos 150:1-5
[1] ¡Tatitojj jach'ar aptatäpan! Diosarojj kollan utapan yupaychapjjam, muspharcañ alajjpachan jach'añchapjjam.[2] Wali muspharcañ luratanacapat yupaychapjjam, muspharcañ jach'a cancañapat jach'ar aptapjjam.[3] Trompet phust'añanacamp jach'añchapjjam, arpanacamp, salterionacamp jach'ar aptapjjam,[4] tamboranacamp thokoñamp jach'añchapjjam, pinquillonacamp yakha instrumentonacamp jach'ar aptapjjam,[5] wali cuncayir platillonacamp jach'añchapjjam, jach'at chhulloker platillonacamp jach'ar aptapjjam.

Colosenses 3:16
Tatitun arunacapajj chuymanacamarojj phokhantpan, jumanaccamaraqui yaticht'asipjjam, waytt'asipjjaraquim take amuyt'a chuymampi, Tatitur k'ochuñäqui ucanacsa k'ochupjjaraquim, Diosar yuspagarasa.

Salmos 98:1-7
[1] Tatitutaquejj machak k'ochu k'ochupjjam, muspharcañanac luratap laycu: ¡cupi amparapampiw atipji, kollan amparapaw atipayi![2] Tatituw atipjatap yatiyi, asqui cancañap marcanacar uñacht'ayi:[3] Israel marca laycusti, qhuyapayasiñapampita, arsutap phokherïtapampit amtasi. Takpach oraken jaquirinacaw Diosasan atipjatap uñjapjje.[4] Orakpachan jaquirinaca, Tatiturojj cusisiñamp k'ochupjjam, art'asipjjam, jallallapjjam, k'ochupjjaraquim:[5] Tatitutaquejj k'ochupjjam, arpamp chic jayllipjjam.[6] Rey Tatitur jach'añchapjjam, pinquillumpi, trompetanacamp chic k'ochupjjam.[7] Lamar kotamp ucan utjirinacampejj khothutipjjpan, acapachasa, ucan jaquirinacas ojjtapjjaracpan;

Apocalipsis 14:3-4
[3] Ucatsti mä machak k'ochu k'ochupjjäna Tatitun tronop nayräjjana, uqhamarac uca pusi jacasquirinacan nayrakatapansa, uca pä tunca pusini jilïrinacan nayrakatapansa. Janiraquiw qhitis uca k'ochjja yatekañataqui ch'amanïcänti, jan ucasti patac pusi tunca pusini waranca, qhitinacatejj aca orake jakenac taypita khespiyatäcataynajj ucanacaquiw yatekapjjäna.[4] Acanacasti janiw warminacampi juch lurasa k'añuchasipcataynati, jan ucasti k'omapuniw kheparapjjatayna, ucatsti Corderoruraquiw arcapjje cawquirutejj jupajj sarqui ucaru. Jakenac taypita jupanacajj khespiyatäpjjataynawa, Diosataquisa Corderotaquisa nayrïri ofrendanacapäcaspas uqhama.

Salmos 135:3
Tatitur jach'añchapjjam, jupajj munasiriwa; sutipar k'ochupjjam, jupajj qhuyapayasiriwa.

Amós 6:5
Pinquillu phust'asaw cunayman k'ochupjje; David quipcaquiraquiw tocañ instrumentonacsa lurapjjaraqui;

Salmos 57:7
Diosajjay, chuymajjajj waquichatawa, ajayojjajj suma thurt'atawa. Jumataquiw k'ochurapïma.

2 Crónicas 5:13
Takenisa jupanacajj mayar tucutaquiwa trompetanaca tocapjjäna, uqhamarac mayaquiw Tatitur k'ochupjjäna, yuspagarapjjaraquïna, trompetanaca tocasa, platillonaca tocasa, uqhamarac tocañ yakha instrumentonacampiraqui k'ochupjjäna, aqham sasa: “Tatitur jach'añchapjjam, jupasti suma Diosawa, munasiñapasti wiñayataquïtap laycu” sasa. Uca horasansti Tatitun templopajj mä kenayampiwa phokhantasïna.

Salmos 40:3
Machak k'ochu lacajjar uchitu, Diosajjar yupaychañ k'ochu. Uc uñjasajj waljaniw chuym ch'alljjtayasipjje, Tatiturusti take chuymampiw iyawsapjje.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997