A A A A A

Life: [Mental Illness]

1 Juan 4:18
Cawquintejj munasiñajj utjqui ucanjja janiw utjquiti ajjsarañajja. Ucat sipana chekpach munasiñanejja ajjsarañjja apanucuwa; ajjsarañasti mutuña catokañataquiwa. Maynitejj ajjsarascchi ucajja, janiw chekpach munasiñanïquiti.

Gálatas 5:22-23
[22] Ucampis Kollan Ajayun luräwipajja acanacawa: munasiña, cusisiña, samaraña, llamp'u chuymanïña, takempis sumancaña, qhuyapayasirïña, take cunansa phokherïña,[23] llamp'u chuymanïña, janchin munañapar atipjaña. Acanac contrasti janiw cuna leyis utjquiti.

Eclesiastés 12:13
Parlañajj tucuyjjewa. Takewa parlatäjje. Diosar yupaycham, ucatsti camachi arunacapa phokham, take ucanacajj jaketaquïtap laycu.

2 Timoteo 1:7
Diosajj janiw ajjsarañ ajayu churquistuti, jan ucasti ch'amani, munasiñani, chekapar amuyt'aña ajaywa churistu.

Filipenses 4:6-7
[6] Jan jumanacajj cunats llaquisipjjamti, take cunsa Diosar sapjjam oracionana, mayipjjam yuspagarapjjaraquim.[7] Diosajj jumanacarojj churapjjaraquïtamwa samarañapa, ucasti take cuntejj jakejj amuyt'caspas ucat juc'amp jach'awa. Uca samarañasti jumanacan chuymanacamsa, amuyunacamsa imaniwa Cristomp mayaquïpjjatam laycu.

Isaías 41:10
Jan ajjsaramti, nayaw jumampïscta, jan ajjsaramti, nayäsctwa juman Diosamajja. Nayaw ch'amañchascäma, nayaraquiw yanapascäma, atipjiri amparajjampiraquiw uywascäma.

Deuteronomio 28:27-29
[27] “Diosasti, egipcionacarus t'akhesiycäna uqhamaw llejjtinacampi, tumor sat p'usunacampi, sarna usunacampi, tiña sat jasi jasi usunacampiw t'akhesiyätam, ucatsti janiraquiw uca usunacatjja c'umarachasiñ puedcätati.[28] Uqhamaraquiw lokheptañampi, juyqhuptañampi, pejjtusiñanacampiw t'akhesiyaraquïtam.[29] Ucatsti urunsa catt'asitaw sarnakäta cunjämas mä juyqhojj sarnake uqhama. Janiraquiw cuna luratamas sumäcaniti. Catuntata, t'akhesiyata, uqhamaraqui sallkjatapuniw uñjasïta, janiw qhitis yanapt'iri jutcaraquïtamti.

1 Pedro 5:7
Take llaquisiñanacamsti Diosar jaytapjjaraquim, jupasti jumanacatjja llaquisiraquiwa.

Filipenses 4:13
Criston ch'amapampejj take cunaruw saycatirista.

Mateo 11:28-30
[28] Nayar jutapjjam take karjatanaca jatjatanaca, nayaw samarayapjjäma.[29] Nayan yugojja apapjjam, ucatsti nayat yatekasipjjaraquita. Nayasti llamp'u chuymani, alt'at chuymaniraquïtwa, ucatwa almaman samarañapjja jicjjatapjjäta.[30] Nayan yugojjasti jasa apañaquiwa, qhumojjasti sinti phisnaquiraquiwa.”

Romanos 15:13
Uca suyt'añ churiri Diosajja, cusisiñampi, sumancañampi jumanacar phokhantpan juparu iyawsapjjatam laycu, uqhamat uca suyt'añanjja phokt'atäpjjañamataqui Kollan Ajayun ch'amap toke.

1 Juan 4:8
Qhititejj jan munasiñanïqui ucajj janiw Diosar uñt'quiti, Diosajj munasiñawa.

2 Tesalonicenses 2:11
Ucatpï Diosajj pantjasiñanacampi sallkjayasiñataqui jaytjjejja, uqhamat cuna c'arirus iyawsapjjañapataqui,

Jeremías 25:16
Cunapachatejj umantapjjani ucapachasti wak'akeñwa kalltapjjani, ucatsti lokhe jakenacjamaw sarnakapjjaraquini, cuna guerranactejj nayajj jupanacjjaru apayancä uca laycu” sasa.

Jeremías 51:7
Babiloniasti nayan amparajjanjja mä kori copjamänwa, take aca orakpacharu umjayiriraquïnwa. Marcanacasti uca vino umapjjänjja, k'alwa p'eksa muytayaraquïnjja.

Mateo 4:24
Acanacasti yatisïnwa take Siria tokenacana, ucatsti cunayman usutanacaruraquiw Jesusan ucarojj apanipjjäna c'umaraptayañapataqui, uqhamarac ñankha ajayun mantatanaca, t'ucu usuninaca, suchunaca, uqhamarac take jan kollcay usutanacarus apanipjjäna. Jesusasti jupanacarojj c'umaraptayänwa.

Romanos 8:28
Yatiractanwa Diosajj jupar munirinacarojj take cunsa asquitaquiw waquicharapi qhitinacatejj jupan amtataparjam jawsatäpqui ucanacataquejja.

2 Timoteo 3:16-17
[16] Take Kellkatasti Diosan amuyt'ayatawa, asquiraquiw yatichañataqui, chekachañataqui, uqhamarac k'oma jacañan sarnakañ yatichañataquisa,[17] uqhamat Diosanquirinacajj wali yatiñanïpjjañapataqui, take casta suma luräwinacatac suma waquichatäpjjañapataqui.

1 Pedro 5:10
Ucampis uca mä juc'a urunacana t'akhesipjjatama pasjjepansti, Diosajj jumanacarojj sumwa tucuyapjjätam, sum sayt'ayapjjaraquïtam. Uca Diosasti qhititejj take bendicionanac churquistu ucawa, uqhamarus Jesucristompi chicäñasataquiraquiwa jawsistu wiñayataqui.

Filipenses 1:6
Nayasti sum yattjja, Diosajj cuna suma luräwinactï jumanacampi kalltqui ucanacajj lurascaquiniwa, Jesucriston jutañapcama.

Salmos 34:17
Tatitojj asqui jaken arnakasitaparojj ist'iwa, take llaquinacapat waysuraqui.

Hebreos 12:1
Ucatwa jiwasanacajj walja iyawsañani jakenacampi muyuntatätan, cunatejj jarc'quistu ucjja maysaru apanucuñäni, uqhamarac jiwasar apnakquistu uca juchsa, ucatsti ch'amañchasisa jalañäni cunatejj nayrakatar jalañasäqui ucanjja.

Efesios 4:23
Jumanacajj machakar trocatäjjapjjañamawa ajayunacamansa uqhamarac amuyt'añanacamansa,

1 Timoteo 1:5
Aca camachin amtäwipajj acawa: Munasipjjam k'oma chuymat jutqui uca munasiñampi suma chuymampi, uqhamarac chekpach iyawsäwimpi.

Filipenses 4:8
Ucjjarojj, jilatanaca, lup'ipjjam cunatejj chekäqui, cunatejj maynïr asqui uñjañäqui, cunatejj wali sumäqui, cunatejj k'omäqui, cunatejj muncañäqui, cunatejj aytat luräwinacäqui. Lup'ipjjam, take cunatejj sumäqui yupaychañataquïqui ucanacata.

Efesios 5:18
Jan machjasipjjamti, machjasiñasti jiwañaruw api; antisas Kollan Ajayumpi phokt'atäpjjam.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997