English
A A A A A

God: [Names of God]

Éxodo 3:14-15
[14] Ucat Diosajj Moisesarojj saraquïnwa: —NAYÄTWA QHITÏCTEJJ UCAJJA. Uqham sasaw israelitanacarojj säta: ‘NAYÄTWA sisqui ucawa qhithanitu jumanacan ucarojja’ sasa.[15] Ucampis Diosajja Moisesarojj sascaquïnwa: —Israelitanacarojja aqham sätawa: ‘Abraham, Isaac, Jacob uca nayra awquinacaman Tatitu Diosapawa nayarojj jumanacan ucaru qhithanitu.’ —Jupajj siwa: —Acawa nayan wiñayatac amtasiña sutejjajja, uca sutejjawa takenitaquisa wiñayan wiñayapataquejja.

Éxodo 20:7
“Janiwa Tatitu Diosaman sutipjja inamayataqui aytasïtati, jupasti inamay sutip aytasirirojj mutuyaquipuniniwa.

Éxodo 34:14
“Janipuniw yakha diosanacarojj yupaychapjjätati, Diosasti janiw munquiti yakhampïpjjañama, jan yakhampïñap muniri sataraquiwa.

Génesis 1:1
Take cunan kalltäwipanjja Diosajj alajjpacha, uqhamarac acapacha luräna.

Génesis 17:1
Cunapachatejj Abramajj llätunc tunca llätuncani maranëjjan ucqhaw Tatitojj jupar uñstäna, ucatsti saraquïnwa: —Nayätwa take ch'amani Diosajja; jumasti nayan nayrakatajjanjja cheka asqui sarnakam,

Isaías 7:14
Tatitu quipcaw jumanacarojj mä chimpu churasipcätam: Uñtapjjam, mä tawakow usur jakeptata, mä yokall wawa wawachasiraquini, Emanuel sasaraquiw sutichani.

Isaías 42:8
Nayätwa Tatitojj, ucaraquiw sutejjajja, janiraquiw muncäti cunatejj nayar churañäqui ucjja yakhar churayañjja, janiraquiw yakha diosanacarus yupaychaycäti naya lantjja.

Isaías 45:5
Nayätwa Tatitojja, janiw yakhajj utjquiti, nayat yakha Diosajj janiw utjquiti. Nayaw jumarojj nuwasiñataqui waquichsma, jumajj nayar jan uñt'cchiyästa ucasa,

Isaías 55:6
“Tatitur thaktapjjam jicjjatañjamäquipana, jac'ancquipan jawsapjjam.

Jeremías 16:21
“Ucatpï jichhajj mäpita jach'a ch'amajja uñacht'ayäjja; uqhamatwa yatipjjani nayan sutejjajj Tatitütapa.”

Juan ١:١
Cunapachatejj take cuna kalltcäna ucqhajja, Arojj utjapunïnwa; qhä Arusti Diosampïnwa, uca Arusti Diosänwa.

Juan ١٤:٦
Jesusajj saraquïnwa: —Nayätwa thaquejja, chekasa, jacañasa. Naya tokequiw Awquin ucar puriñajj utji.

Jueces 13:18
Ucat angelajj saraquïnwa: —¿Cunataquisa jumajj sutejja yatiñ munta? Muspharcañawa jan yatiyañjama —sasa.

Levítico 19:12
“Jan c'ari arsüwinac nayan sutejjaru luramti, uqham lurasajj Tatitu Diosaman sutipwa ñankhachtajja. Nayätwa Tatitojja.

Mateo 6:9
Ucatpï jumanacajj aqham mayisipjjätajja: ‘Alajjpachanquir nanacan Awquejja, sutimajj jach'añchatäpan.

Mateo 28:19
Take acapachanquir jakenacar yatiyir sarapjjam, nayar arquir tucuyapjjam; bautisapjjam Dios Awquina, Dios Yokana, Dios Kollan Ajayun sutiparu.

Hechos 4:12
Janiw yakha qhitinsa khespiyasiñajj utjquiti. Janiraquiw acapachanjja yakha sutejj Diosan churata utjquiti, jakenacan khespiyasipjjañapataquejja.

Proverbios 18:10
Tatitun sutipajj imantasiña jach'a torrer uñtatawa, asqui jakenacajj jupan ucar imantasiñataqui jutapqui ucanacataquejja.

Proverbios 30:4
¿Qhitis alajjpacharu maqhati, sarakanisa? ¿Qhitis thayarojj amparapar k'apjjäsispajja? ¿Qhitis lamar kotarojj isipampi llawuntaspajja? ¿Qhitis oraken korpanacapjja utt'ayejja? ¿Jumajj yattati jupan sutipjja, uqhamarac wawapan sutipsa?

Salmos 61:8
Nayasti sutimarojj jach'aruw aptä, arsutanacajjsti sapüruw phokharaquï.

Apocalipsis 1:8
“Nayätwa kalltasa tucuyasa, A, Z letranacjama”, siw jach'a ch'amani Tatitojja, uca Diosasti utjascapunïnwa, utjascaquiwa, jichhas utjascaquiniwa.

Romanos 8:15
Janiw esclavo tucuyir ajayu catokapctati ajjsaratac sarnakascañataqui, jan ucasti catokapjjtawa Diosan wawapa tucuyquistu uca Ajayu, ucat jupajj arsuyistu: “Nayan Awquejja” sasa.

Salmos 20:7-8
[7] Yakhepanacajj nuwasiñ carronacaruw alcatapjje, yakhanacasti walja caballonacaruw chuym uchapjje; jiwasanacasti Tatit Diosasaruw art'asipjjtan.[8] Jupanacajj tincurayataw uñjasipjje, jiwasanacasti ch'amaniw sayt'asisipctan.

Filipenses 2:10-11
[10] Uqhamat Jesusan sutip ist'asinjja take jaquir jakenacasa, acapachansa, alajjpachansa, mankhapachansa, quillt'asipjjañapataqui,[11] ucat takeni arsuñapataqui Jesucristojj Tatitütapa, Dios Awquejj jach'achatäñapataqui.

Éxodo 3:13-15
[13] Moisesasti Diosarojj saraquïnwa: —Nayatejj sarasina israelitanacarojj säjja: ‘Nayra awquinacaman Diosapaw nayarojj qhithanitu’ sasa. Ucatsti jupanacajj nayaru jisct'apjjetaspa: ‘¿Cunas sutipajja?’ sasa; ucqhasti nayajj, ¿cun säsa jupanacarojja? —sasa.[14] Ucat Diosajj Moisesarojj saraquïnwa: —NAYÄTWA QHITÏCTEJJ UCAJJA. Uqham sasaw israelitanacarojj säta: ‘NAYÄTWA sisqui ucawa qhithanitu jumanacan ucarojja’ sasa.[15] Ucampis Diosajja Moisesarojj sascaquïnwa: —Israelitanacarojja aqham sätawa: ‘Abraham, Isaac, Jacob uca nayra awquinacaman Tatitu Diosapawa nayarojj jumanacan ucaru qhithanitu.’ —Jupajj siwa: —Acawa nayan wiñayatac amtasiña sutejjajja, uca sutejjawa takenitaquisa wiñayan wiñayapataquejja.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997