A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Կորնթացիներ 13:7
ամէն բանի դիմանում է, ամէն բանի հաւատում է, մշտապէս յոյս է տածում, ամէն բանի համբերում:

1 Պետրոս 5:7
Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրայ գցեցէ՛ք, որովհետեւ նա է, որ հոգում է ձեր մասին:

1 Սամուել 16:7
Aga Issand ütles Saamuelile: 'Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.'

2 Կորնթացիներ 5:7
sest me käime usus, mitte nägemises,

2 Կորնթացիներ 12:9
Kuid tema ütles mulle: 'Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.' Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.

Եբրայեցիներ 13:5
Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: 'Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!'

Եսայիա 6:1
Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina.

Եսայիա 41:10
ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!

Եսայիա 57:15
Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.

Երեմիա 29:11
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Ջոն 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Ջոն 12:40
'Ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid.'

Ջոն 14:1
Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!

Ջոն 14:27
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!

Ջոն 16:33
Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.'

Ղուկասը 24:38
Ent tema ütles neile: 'Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames?

նշագծել 11:23
Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: 'Kerki ja kukuta end merre!' ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!

Մատթեոս 5:8
Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.

Մատթեոս 11:28
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Առակներ 3:5
Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!

Սաղմոսներ 34:18
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.

Սաղմոսներ 51:17
Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!

Սաղմոսներ 55:22
Pehmem kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale; libedamad kui õli on tema sõnad, kuid need on siiski nagu paljastatud mõõgad.

Սաղմոսներ 147:3
Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.

Հայտնություն 21:4
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.'

հռոմեական 8:28
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

հռոմեական 12:2
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Առակներ 4:23
Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

Առակներ 3:5-6
[5] Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele![6] Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!

1 Կորնթացիներ 6:19-20
[19] Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?[20] Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Փիլիպեցիները 4:6-7
[6] Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.[7] Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Մատթեոս 11:28-30
[28] Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise![29] Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,[30] sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!'

Սաղմոսներ 34:1-22
[1] Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed.[2] Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.[3] Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.[4] Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi![5] Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.[6] Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.[7] Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.[8] Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.[9] Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.[10] Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust.[11] Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.[12] Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust![13] Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve,[14] hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast;[15] hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga![16] Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.[17] Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.[18] Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.[19] Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.[20] Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja.[21] Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid, ükski neist ei murdu.[22] Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739