A A A A A

Sins: [Addiction]


1 Կորնթացիներ 10:13-14
[13] Ձեզ ուրիշ փորձութիւն չէ պատահել բացի մարդկային փորձութիւնից. բայց Աստուած հաւատարիմ է, որ չի թողիլ ձեզ ձեր կարողութիւնիցը վեր փորձուելու, այլ փորձութեան հետ ելքն էլ կպատրաստէ, որ կարողանաք համբերել։[14] Նորա համար, իմ սիրելիք, փախէք կռապաշտութիւնիցը։

1 Հովհաննես 2:16
Sest kõik, mis on maailmas - lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast.

1 Կորնթացիներ 15:33
Ärge eksige!'Halb seltskond rikub head kombed.'

Ջեյմս 4:7
Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.

1 Կորնթացիներ 6:12
Öeldakse: 'Mulle on kõik lubatud!' - Siiski kõigest ei ole kasu. 'Mulle on kõik lubatud!' - Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!

1 Պետրոս 5:10
Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.

Սաղմոսներ 50:15
Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!'

հռոմեական 5:3-5
[3] Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse,[4] kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.[5] Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

1 Կորնթացիներ 6:9-11
[9] Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,[10] ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki![11] Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.

Տիտոս 2:12
ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult,

Ջեյմս 1:2-3
[2] Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,[3] kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.

Եբրայեցիներ 4:15-16
[15] Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.[16] Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Ջոն 3:16-17
[16] Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.[17] Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

Փիլիպեցիները 4:13
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Սաղմոսներ 95:8
ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.

Մատթեոս 6:13
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Մատթեոս 26:41
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.'

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739