A A A A A

Life: [Aging]


1 Տիմոթ 5:8
Բայց եթէ մէկը իրանների եւ մանաւանդ ընտանիքների համար խնամք չ’տանի, նա հաւատքիցն ուրացած է եւ անհաւատից էլ չար է։

2 Կորնթացիներ 4:16
Նորա համար չենք թուլանում. Այլ թէ եւ մեր դրսի մարդը փճանում է, բայց մեր ներսի մարդն օրէցօր նորոգվում է։

Օրենք 32:7
Յիշիր հին օրերը, Մտածիր անցած դարերի տարիները. Քո հօրդ հարցրու, եւ նա քեզ կպատմէ. Եւ քո ծերերին, եւ նորանք քեզ կասեն.

Օրենք 34:7
Եւ Մովսէսը հարիւր քսան տարեկան էր մեռնելիս, նորա աչքը չտկարացաւ, եւ նորա ոյժը չգնաց։

Ժողովողներ 7:10
Մի ասիր թէ Ի՞նչ է որ առաջի օրերը սորանից լաւ էին, որովհետեւ իմաստութիւնից չես հարցնում այս բանը։

Ելից 20:12
Պատուիր քո հօրը եւ քո մօրը, որ քո օրերը երկարանան այն երկրի վերայ՝ որ քո Եհովայ Աստուածը կտայ քեզ։

Ծննդոց 6:3
Եւ Եհովան ասաց. Իմ հոգին մարդի վերայ միշտ չմնայ, այն պատճառով որ նա մարմին է. Այլ նորա օրերը հարիւր քսան տարի լինին։

Ծննդոց 25:8
Եւ Աբրահամը լաւ ծերութեամբ ալեւորած եւ իր օրերիցը կշտացած աւանդեց իր հոգին եւ մեռաւ, եւ իր ժողովրդին խառնուեցաւ։

Եսայիա 40:29
նա է յոգնածին ոյժ տուողը. եւ նա կարողութիւն չունեցողին զօրութիւն է շատացնում։

Եսայիա 46:4
Եւ մինչեւ ծերանալն էլ ես եմ, եւ մինչեւ ալեւորութիւնը պիտի կրեմ ձեզ, ես ստեղծեցի եւ ես պիտի կրեմ, եւ ես պիտի վեր առնեմ եւ ազատեմ։

Աշխատանք 5:26
Ալեւորած կգնաս գերեզմանը, ինչպէս որ խուրձը դիզվում է իր ժամանակին։

Աշխատանք 12:12-20
[12] Ալեւորներումն է իմաստութիւնը, եւ երկայն օրերում՝ գիտութիւնը։[13] Նորանում է իմաստութիւնը եւ զօրութիւնը. Խորհուրդը եւ գիտութիւնը նորանն է։[14] Տես՝ նա կքանդէ, ու չի շինուիլ. մէկի վերայ կկողպէ, ու չի բացուիլ։[15] Տես՝ նա կապում է ջուրերը, եւ նորանք չորանում են, եւ բաց է թողում նորանց, ու երկիրը տակն ու վերայ են անում։[16] Զօրութիւնն ու հանճարը նորա մօտ է. Նորանն են մոլորեցնողն ու մոլորեալը։[17] Նա ման է ածում խորհրդականներին կողոպտուած, եւ դատաւորներին՝ յիմարացած։[18] Նա է թագաւորների կապերը լուծում, եւ նա է նորանց մէջքին գօտի կապում։[19] Նա ման է ածում քահանաներին կողոպտուած, եւ զօրաւորներին կործանում է։[20] Անձնապաստաններից առնում է նա լեզուանիութիւնը, եւ ծերերի խելքը՝ խլում։

Աշխատանք 32:7
Ասեցի. Թող տարիքը խօսեն, եւ տարիների շատութիւնը իմաստութիւն հասկացնեն։

Ջոել 2:28
Եւ պիտի լինի սորանից յետոյ, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վերայ, եւ պիտի մարգարէանան ձեր տղերքն ու ձեր աղջկերքը, ձեր ծերերը երազներ պիտի երազեն. ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն։

Լեւիտիկոս 19:32
Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!

Փիլիմոն 1:9
ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang,

Սաղմոսներ 71:9
Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!

Սաղմոսներ 71:18
Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile!

Սաղմոսներ 73:26
Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.

Սաղմոսներ 90:10-12
[10] Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära.[11] Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta?[12] Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!

Սաղմոսներ 91:16
Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.'

Առակներ 17:6
Lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad.

Առակներ 20:29
Noorte meeste uhkuseks on jõud, aga vanade ehteks on hallid juuksed.

Առակներ 23:22
Kuule oma isa, kes sind on sigitanud, ja ära põlga oma ema, kui ta on vanaks saanud!

Սաղմոսներ 37:35
Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu.

1 քրոնիկները 29:28
Siis ta suri kõrges vanuses, tal oli olnud küllalt päevi, rikkust ja au, ja tema poeg Saalomon sai tema asemel kuningaks.

1 Թագավորներ 3:14
Ja kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi.'

Սաղմոսներ 103:5
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.

Տիտոս ২:৩
Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,

1 Տիմոթ ৫:১-২
[১] তুমি কোনো বয়ষ্ক লোককে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাকে বাবার মতো, যুবকদের ভাইয়ের মতো,[২] বয়ষ্কা স্ত্রীলোককে মায়ের মতো, যুবতীদেরকে বোনের মত মনে করে পবিত্রভাব বজায় রেখে উৎসাহিত কর।

Փիլիպեցիները ৩:২০-২১
[২০] কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর সেখান থেকে আমরা উদ্ধারকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছি;[২১] তিনি আমাদের ক্ষয়িষ্ণু দেহকে পরিবর্তন করে তাঁর প্রতাপের দেহের মতো করবেন, যে শক্তির মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করতে পারেন, তারই গুণে করবেন।

Bengali Bible 2017
Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions