A A A A A

Mysteries: [Dinosaurs]


հռոմեական 1:18
Արդարեւ Աստուծոյ բարկութիւնը երկինքէն կը յայտնուի մարդոց ամբողջ ամբարշտութեան եւ անիրաւութեան վրայ, քանի անոնք անիրաւութեամբ գերի բռնած են ճշմարտութիւնը:

Armenian Western Bible 1994
© Bible Society of Lebanon, 1994