A A A A A

Jetë: [Bukuri]


1 Pjetri 3:3-4
[3] Sepse kështu stoliseshin dikur gratë e shenjta që shpresonin në Perëndinë, duke iu nënshtruar burrave të tyre,[4] ashtu si Sara, që i bindej Abrahamit duke e quajtur "zot"; bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë.

2 Korintianëve 4:16
Prandaj nuk na lëshon zemra; por, edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshëm përtërihet nga dita në ditë.

Efesianëve 2:10
Prandaj kujtohuni se dikur ju johebrenj në mish, të quajtur të parrethprerë nga ata që e quajnë veten të rrethprerë, sepse të tillë u bënë në mish, nga dora e njeriut,

Gjenezë 1:27
Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.

Isaia 40:8
Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë".

Filipianëve 4:8
Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju.

Psalmet 139:14
Sən məni ecazkar, əsrarəngiz yolla yaratmısan,Ona görə şükür edirəm.Nə qədər xariqəli işlər görmüsən!Bunu ürəkdən yaxşı dərk edirəm.

Romakëve 8:6
Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha uyan fikirlərsə həyat və sülh gətirir.

Kënga e Solomonit 4:7
Təpədən dırnağa qədər gözəlsən,Yarım, tamamilə eyibsizsən.

Mateu 6:28-29
[28] Nəyə görə geyim üçün qayğı çəkirsiniz? Görün çöl zanbaqları necə böyüyür: onlar nə zəhmət çəkir, nə də ip əyirir.[29] Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-calalı içində olan Süleyman belə, bunlardan biri kimi geyinməmişdi.

1 Timoteut 2:9-10
[9] mömin olduqlarını bəyan edən qadınlara yaraşan tərzdə xeyirli işlərlə bəzənmələrini istəyirəm.[10] Qadın sakitlik və tam bir tabelik içində öyrənsin;

1 Samueli 16:7
Lakin Rəbb Şamuelə belə dedi: «Onun görünüşünə və uca boyuna baxma, Mən onu rədd etmişəm. Ona görə ki Rəbb insanın gördüyü kimi görməz, çünki insan zahirə, Rəbb isə ürəyə baxar».

Predikuesi 3:11
Allah hər şeyi öz vaxtında gözəl yaratdı və əbədiyyəti də insanların ürəyinə qoydu. Hərçənd ki insan Allahın etdiyi işi əvvəldən axıra qədər anlaya bilməz.

Galatasve 3:26-27
[26] Siz hamınız Məsih İsaya olan iman vasitəsilə Allahın övladlarısınız.[27] Çünki vəftizdə Məsihlə birləşən hamınız Məsihə bürünmüsünüz.

Fjalët e Urta 3:15-18
[15] Hikmət yaqutlardan qiymətlidir,Xoşladığın bütün şeylər ona tay deyil.[16] Onun sağ əlində uzun ömür,Sol əlində sərvət və şərəf var.[17] Onun yolları bəyənilir,Bütün yolları əmin-amandır.[18] Ona bağlananlar üçün o, həyat ağacıdır,Ondan möhkəm yapışanlar nə bəxtiyardır!

Ezekieli 28:17-18
[17] Gözəl olduğun üçün ürəyin qürurlandı,Əzəmətinə görə müdrikliyini korladın.Beləcə səni yerə atdım,Padşahların önündə tamaşaya çevirdim.[18] Çoxlu təqsir etdiyin üçün,Ticarətdə əliəyriliyinə görəMüqəddəs məkanlarını murdarladın.Mən içindən bir od çıxardım ki,Səni yandırıb məhv etsin.Bütün seyr edənlərin gözü önündəSəni torpaq üstündə külə çevirdim.

Xhejms 1:23
Çünki kəlamı eşidən, amma icraçısı olmayan şəxs güzgüdə öz üzünün cizgilərinə baxan adama bənzəyir:

Mateu 23:28
Vay halınıza, ey ilahiyyatçılar və fariseylər – ikiüzlülər! Çünki siz peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, salehlərin abidələrini bəzəyirsiniz.

Fjalët e Urta 31:30
Qadının məlahəti aldadıcı, gözəlliyi fanidir,Yalnız Rəbdən qorxan qadın tərifə layiqdir.

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878