A A A A A

God: [Seën]


Lukas 6:38
Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”

Matt 5:4
Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.

Filippense 4:19
En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

Psalms 67:7
Die land het sy oes gelewer. God, ons God, het ons geseën.

Getalle 6:24-25
[24] “Die Here sal julle seën en julle beskerm;[25] die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Filippense 4:6-7
[6] Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.[7] En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Jakobus 1:17
Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.

Jeremia 17:7-8
[7] Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is;[8] so iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.

Jesaja 41:10
Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

Johannes 1:16
Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.

Genese 22:16-17
[16] [16-17] en gesê: “Dit is Ek, die Here, wat praat. Ek lê 'n eed af by Myself dat Ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan My te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem.[17] ***

Genese 27:28-29
[28] God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde: koring en wyn in oorvloed.[29] Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig; oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou seën, sal geseën wees.”

Psalms 1:1-3
[1] Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie,[2] maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.[3] Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

Psalms 23:1-4
[1] 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.[2] Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.[3] Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.[4] Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

2 Samuel 22:3-4
[3] my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het U my verlos.[4] Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande gered.

1 Johannes 5:18
Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas op hom nie.

Psalms 138:7
As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my.

2 Korintiërs 9:8
En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.

Filippense 4:7
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Afrikaans Bible 1983
Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © 1983