A A A A A

Lewe: [Aanneming]


1 Samuel 1:27
Om hierdie seun het ek gebid, en die HERE het my bede aan my gegee wat ek van Hom gebid het.

2 Korintiërs 6:18
en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

Deuteronomium 10:18
wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood en klere gee.

Hos 14:3
Neem woorde met julle, en bekeer julle tot die HERE; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.

Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Jakobus 1:27
Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is d¡t: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld.

Jeremia 29:11
Want k weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.

Matt 25:40
En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.

Spreuke 13:12
'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.

Psalms 82:3
Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

Psalms 146:9
Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.

Psalms 68:5-6
[5] Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam, vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry: HERE is sy Naam; en jubel voor sy aangesig![6] 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning.

Spreuke 31:8-9
[8] Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn.[9] Maak jou mond oop, oordeel regverdig, en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige.

Johannes 1:12-13
[12] Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;[13] wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is.

Galasiërs 4:4-5
[4] Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet,[5] om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Romeine 8:14-17
[14] Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God.[15] Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader![16] Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;[17] en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

Psalms 10:14-18
[14] U het dit gesien; want U aanskou die moeite en verdriet, sodat 'n mens dit in u hand sal gee. Aan U gee die ongelukkige dit oor; U was 'n helper van die wees.[15] Verbreek die arm van die goddelose en slegte; besoek sy goddeloosheid totdat U niks vind nie![16] Die HERE is Koning vir ewig en altyd; die heidene het vergaan uit sy land.[17] HERE, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor; U sal hulle hart versterk, u oor sal luister[18] om aan die wees en verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou