A A A A A

Kerk: [Kerk bywoon]


Hebreërs 10:24-25
[24] en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;[25] en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

Matt 18:20
Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

Kolossense 3:16
Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Efesiërs 4:11-13
[11] En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,[12] om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,[13] totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

Handelinge 2:42
En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.

Romeine 10:17
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Matt 16:18
En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Handelinge 9:31-32
[31] En die gemeentes deur die hele Judia en Galil,a en Samar¡a het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.[32] En onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy ook gekom by die heiliges wat in Lidda woon;

Matt 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Jakobus 1:22
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

2 Timoteus 4:2
verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;

Matt 28:19-20
[19] Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.[20] En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou