A A A A A

Slegte Karakter: [Bitterheid]


Handelinge 8:23
Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is.

Kolossense 3:8-13
[8] Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.[9] Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het[10] en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,[11] waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.[12] Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.[13] Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

Prediker 7:9
Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwase.

Efesiërs 4:26
Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;

Esegiël 3:14
Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in die grimmigheid van my gees; maar die hand van die HERE was sterk op my.

Jesaja 38:17
Kyk, tot heil het die bitter, ja, bitter lyde my geword; maar U, U het my siel liefgehad en getrek uit die kuil van vernietiging. Want U het al my sondes agter u rug gewerp.

Job 7:11
So wil dan ook ,k my mond nie hou nie, ek wil spreek in die benoudheid van my gees, ek wil klae in die bitterheid van my siel.

Job 10:1
Ek walg van my lewe; ek wil my geklaag die vrye loop gee; ek wil spreek in die bitterheid van my siel.

Job 21:25
Saam lê hulle in die stof, en die wurms oordek hulle.

Markus 11:25
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

Spreuke 10:12
Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge.

Spreuke 14:10
Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie.

Spreuke 15:1
'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom.

Spreuke 17:25
'n Dwase seun is 'n verdriet vir sy vader en bitter smart vir haar wat hom gebaar het.

Romeine 3:14
Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.

Matt 6:14-15
[14] Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.[15] Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Jakobus 1:19-20
[19] So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.[20] Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.

Hebreërs 12:14-15
[14] Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;[15] en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

Efesiërs 4:31-32
[31] Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.[32] Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou