A A A A A

Slegte Karakter: [Woede]


Efesiërs 4:26-31
[26] Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;[27] en gee aan die duiwel geen plek nie.[28] Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.[29] Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.[30] En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.[31] Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Jakobus 1:19-20
[19] So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.[20] Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.

Spreuke 29:11
'n Dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring.

Prediker 7:9
Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwase.

Spreuke 15:1
'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom.

Spreuke 15:18
'n Driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar.

Kolossense 3:8
Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Jakobus 4:1-2
[1] Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie?[2] Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.

Spreuke 16:32
Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.

Spreuke 22:24
Verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,

Matt 5:22
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Psalms 37:8-9
[8] He. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid; wees nie toornig nie: dit is net om kwaad te stig.[9] Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.

Psalms 7:11
My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.

2 Konings 11:9-10
[9] Die owerstes oor honderd het toe gedoen net soos die priester Jojada beveel het en elkeen sy manne geneem wat op die sabbat inkom saam met die wat op die sabbat uitgaan, en na die priester Jojada gekom.[10] En die priester het aan die owerstes oor honderd die spiese en die skilde van koning Dawid gegee wat in die huis van die HERE was.

2 Konings 17:18
So het die HERE dan baie toornig op Israel geword, sodat Hy hulle van sy aangesig verwyder het; niks het oorgebly nie as net die stam van Juda alleen.

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou