A A A A A

Bykomende: [Oorvloed]


1 Timoteus 5:8
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.

2 Korintiërs 9:8
En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.

Deuteronomium 29:12
om oor te gaan in die verbond van die HERE jou God -- en in sy eedswering -- wat die HERE jou God vandag met jou sluit;

Efesiërs 3:20
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,

Eksodus 34:6
En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou;

Jakobus 1:17
Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Johannes 10:10
Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Lukas 6:38
Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

Lukas 6:45
Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Matt 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Filippense 4:19
En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Spreuke 3:5-10
[5] Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.[6] Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.[7] Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;[8] dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.[9] Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;[10] dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

Psalms 23:5
U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Psalms 36:8
Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God! Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels.

Psalms 37:11
Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.

Psalms 65:11
U maak sy vore nat, sy kluite gelyk; deur reënbuie maak U dit week; U seën sy uitspruitsel.

Psalms 72:16
Mag daar volheid van koring wees in die land, op die top van die berge; mag die vrug daarvan ruis soos die L¡banon; en mag hulle bloei uit die stad soos die plante van die aarde!

Romeine 15:13
En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

Psalms 66:8-12
[8] Loof, volke, onse God, en laat hoor die stem wat Hom roem --[9] wat aan ons siel die lewe gee en nie toelaat dat ons voet wankel nie.[10] Want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter.[11] U het ons in die net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê.[12] U het mense oor ons hoof laat ry; ons het in die vuur en in die water gekom, maar U het ons uitgelei in die oorvloed.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou