A A A A A

9

Бо свідок мені Бог, Якому служу духом своїм у звіщанні
10
і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо