A A A A A

9
Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang
10
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan