A A A A A

9
Ja, bedrövelse och ångest skall komma över den människas själ
10
Men härlighet och ära och frid skall tillfalla var och en som gör det goda