A A A A A

9
Gonne Modimo ke mosupi wa me, yo ke mo direlang ka mowa wa me mo Efangeleng
10
Ho etsa kopo, haeba ho na le tsela eo nka e fumanang hona joale