A A A A A

9
Waayo, Ilaah baa iiga markhaati ah, kan aan ruuxayga ugu adeego xagga injiilka
10
Codsi codsi, hada si kastaba ha noqotee dherer ahaan waan lahaan karaa