A A A A A

9

Kajti priča mi je Bog, ki mu služim v duhu svojem v evangeliju Sina
10
da bi se mi kako že posrečilo po volji Božji priti k vam.