A A A A A

9
Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu
10
Prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz