A A A A A

9
Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim
10
zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za