A A A A A

9
Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde
10
men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode