A A A A A

9
Fa Andriamanitra, Izay tompoin'ny fanahiko amin'ny filazantsaran'ny
10
dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga